BOEKBESPREKING In deze rubriek wordt een korte samenvatting gegeven van de inhoud van een boek dat in het archief van ons Genootschap voorkomt. Deze keer. "Langs gewonnen velden" Facetten van Smedings werk door A.J. Zuur, O.S Ebbens, A.J Venstra, GJ.F Jansen en vele anderen. In 1954 uitgegeven door H. Veenman Zonen te Wageningen. Dit prachtige boek is eigenlijk een bundel bijdragen van de medewerkers van Dr. Ir. S. Smeding die tijdens zijn loopbaan hun aandeel hebben gehad in de inpolderingswerkzaamheden. Al deze verhalen en verslagen tonen tesamen de veelzijdigheid van Smedings levenswerk aan. Het boek is samengesteld vanwege het afscheid van Smeding. Dat de schrijvers en samenstellers hem bij deze mijlpaal alle goeds toewensen blijkt uit de volgende alinea: Het boek is opgedeeld in groepen van hoofdstukken die op volgorde van de werkzaamheden zijn weergegeven: Waterbouwkunde, landbouwwetenschappelijk onderzoek, cultuurtechniek, planologie en bouwkunde, kolonisatie en bestuurlijke aangelegenheden. Alleen al uit deze opsomming van de indeling van het boek blijkt de veelzijdigheid van deze bijzondere man die 50 jaar geleden zijn werkzame leven beëindigde. Het is de oprechte wens van de schrijvers der bijdragen, dat Dr. Smeding, wiens afscheid voor hem zeker geen periode van rust zal inluiden, niettemin menigmaal gelegenheid zal vinden deze bundel in een ongestoord ogenblik ter hand te nemen. Om dan telkens nog weer eens stil te staan bij een der vele aspecten van het machtige werk dat onder zijn leiding tot stand werd gebracht. Aspecten die door zijn ruime en vooruitziende blik bij de voorbereiding en uitvoering van de inpolderingen zo harmonieus tot hun recht zijn gekomen. 46

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 48