UIT DE DRIEMAANDELIJKSCHE BERICHTEN BETREFFENDE DE ZUIDERZEEWERKEN Deze keer enkele mededelingen uit de Driemaandelijkse berichten van 1931-1932, we laten de spelling ongewijzigd. Oktober 1931 - Van de gelegenheid om met een boot van de NV Gebroeders Kaan's Vervoersmaatschappij uitstapjes in de Wieringermeer te maken werd door ongeveer 2240 personen gebruik gemaakt. Het volgende staatje geeft aan, welk aandeel de verschillende provincies procentsgewijze in dit aantal hadden: Friesland: 16% Noordholland: 35% Groningen: 5% Zuidholland: 16% Drenthe: 2% Zeeland: 2% Overijssel: 5% Noordbrabant: 6% Utrecht: 7% Limburg: 1% Gelderland: 5% Naast deze excursies, waarvan uit den aard der zaak het aantal deelnemers gemakkelijk te controleeren was, mocht de polder en speciaal de boerderij bij De Haukes, zich doorlopend in een druk bezoek verheugen, terwijl den laatsten tijd de aangelegde fietspaden zich meer en meer uitstekend blijken te leenen voor excursies op de fiets. - Op 17 augustus j.l. werd aanbesteed de bouw van 55 woningen in het kerndorp bij Sluis I. Het werk werd aangenomen door de firma A. Kingma, te Leeuwarden, voor de som van 144.944,- Met de uitvoering is bereids aangevangen. De plannen zijn gereed voor den bouw van 102 woningen in het kerndorp bij Sluis III en van nog eens 28 bij Sluis I. 14 oktober wordt het werk aanbesteed. - Het ligt in de bedoeling van de Stichting Instellingen van Weldadigheid en Barmhartigheid te Amersfoort, in de onmiddellijke omgeving van het wijkgebouw voor de Nederlandsch Hervormde Kerk te Sluis I een wijkverplegingsgebouw te stichten en een verpleegster met den wijkverplegingsarbeid te belasten. - De gelegenheid werd opengesteld voor den aanleg van proefvelden voor bloembollencultuur. Aan een viertal personen werd een totale oppervlakte van 5 HA voor den tijd van één jaar ter beschikking gesteld. - Met ingang van 1 september 1931 is de Inspecteur A. Minderhoud, belast met het beheer van de Landbouwcultuurmaatschappij "de Wieringermeer" Het Driemaandetijksch bericht betreffende de Zuiderzeewerken was een officiële uitgave van het Ministerie van Waterstaat. Het bericht bleek in een grote informatiebehoefte te voorzien. Velen wilden weten hoe het met de vorderingen van het machtige Zuiderzeeproject stond. 42

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 44