van de Wieringermeer werd aangeboden, heeft hij 'een ereschuld', zoals hij zelf zei, ingelost. Hoewel door Smeding samengesteld is dit boek uitgegeven door de Directie Wieringermeer. Dr.Ir. S. Smeding mag met recht "dè pionier van de Wieringermeer" worden genoemd. Wjd. Geraadpleegde literatuur: - Directie van de Wieringermeer, Tien jaar Wieringermeer 1930 -1940. Alkmaar 1940 - Directie van de Wieringermeer, (ed.) Wording en opbouw van de Wieringermeer, Wageningen 1955. - Hermsen E., Dr. Ir. S. Smeding, directeur landdrost van de Wieringermeer en de Noordoostpolder, 1930-1954, "Van zee tot land", Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1988 - Smeding S., Nederland werkt aan zijn toekomst, Den Haag 1946. - Verkaik J.P. en Royen P.C. van, 50 jaar bestuur in Flevoland, Noordoostpolder en Wieringermeer, Lelystad, 1993. - Wolffram D.J., 70 jaar ingenieurskunst, Dienst der Zuiderzeewerken 1919-1989, Lelystad 1997. - Zuur A.J. e.a. (ed.), Langs gewonnen velden. Facetten van Smedings werk, Wageningen, 1954. 41

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 43