Na ontvangst bij de gemeentegrens nabij het gemaal Leemans, werden Ir. Smeding en echtgenote ontvangen in het gemeentehuis te Wieringerwerf. Aldaar werd Smeding in lovende woorden toegesproken door burgemeester G. Loggers, en deze reikte hem de gouden medaille van de gemeente Wieringermeer aan met de woorden: "Even glanzend als goud is Uw arbeid hier een glanzend en lichtend voorbeeld geweest". Vervolgens was er een rijtoer door 'de schepping van Smeding', waarbij alle drie dorpen werden aangedaan, 's Middags was er een receptie voor de bewoners in de grote beurszaal te Middenmeer. Daarna een overweldigend défilé, waaraan vrijwel alle bedrijven, verenigingen en organisaties in de Wieringermeer deelnamen, onder het motto: "Van dode aarde tot levend land". Tijdens deze lange optocht, waarin alle facetten van de Wieringermeer werden uitgebeeld, zat Smeding met genodigden op een eretribune langs de Brugstraat. Vlak daarnaast stond de nieuwe Vauxhall te blinken in de zon. Op de foto hieronder een opname van een wagen die deel uitmaakte van het défilé in Middenmeer op 2 okt. 1954. Op o.a. elf boerenwagens werd de herkomst van de pioniers, in klederdracht uitgedost, uitgebeeld. In dit geval zien we de wagen met mensen in Westfriese klederdracht met Klaas en Annie Kistemaker-Winkel op de bok. De nu bijna 75-jarige Wieringermeer is de zichtbare nalatenschap van de grote Nederlander die Dr. Ir. S. Smeding was. Het standbeeld van "De Maaier" te W'werf en de Ir. Smedinghoeve aan de Ulkeweg herinneren ons daarnaast aan deze toenmalige bouwer van de Wieringermeer. Het eens naar hem genoemde Ir. Smedingplein is zo goed als verdwenen, hoewel het plaatselijke Chinees-Restaurant "Lotus" nog steeds 'Ir. Smedingplein 4' als adres heeft. Bij de nalatenschap van Ir. Smeding behoort ook het boek "Wording en opbouw van de Wieringermeer". Met dit boek, dat bij het 25-jarig bestaan 40

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 42