Hoewel Smeding nooit uit was op persoonlijke verering was hij zeer verguld met het ere-doctoraat. Ook de benoeming tot ereburger van de Wieringermeer, en later van de Noordoostpolder, vervulde hem met trots. Even ingenomen was hij met de waardering voor zijn arbeid blijkens twee Koninklijke onderscheidingen. In 1962 werd Smeding zwaar getroffen door het overlijden van zijn vrouw, Anna de Veer uit Schagen, met wie hij toen 44 jaar gehuwd was. Toen niet lang daarna zijn gezondheidstoestand verslechterde verhuisde hij van Zwolle naar een bejaardenhuis in Lunteren 'niet ver van Wageningen' Smeding bleef tot lang na zijn pensionering als adviseur betrokken bij de werkzaamheden in de Flevopolders, en bleef nog jaren lid van o.a. de Zuiderzeeraad. Op 6 december 1967, op 78-jarige leeftijd, overleed Sikke Smeding te Lunteren. Afscheid van oud-directeur en landdrost Dr. Ir. S. Smeding Per 1 oktober 1954 kreeg Smeding wegens pensionering eervol ontslag als landdrost van de Noordoostpolder. Op woensdag 29 september werd door de bevolking van de N.O.P. in 't Voorhuys te Emmeloord afscheid genoemen van 'de architect' van deze eerste IJsselmeerpolder. Veel lovende woorden en geschenken vielen daar Smeding ten deel. Van de gezamenlijke Landbouworganisaties uit de Wieringermeer en N.O.P. kreeg Smeding daar een auto (merk: Vauxhall) cadeau. Op de foto hieronder zien we Ir. Smeding tijdens zijn afscheidstoespraak te midden van de geschenken, in 't Voorhuys te Emmeloord. Ook ontving Smeding die dag in Emmeloord uit handen van de minister van Verkeer en Waterstaat, Mr. J. Algera, de Koninklijke onderscheiding "Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau". Tevens mocht hij daar het boek "Langs gewonnen velden", gewijd aan zijn werk, in ontvangst nemen. De Wieringermeerbevolking nam massaal afscheid van haar Oud-directeur op zaterdag 2 oktober 1954. 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 41