Een sobere leefwijze kenmerkte Smeding. Deze had ook veel te maken met zijn gezondheidstoestand. Hij moest zichzelf zeer in acht nemen sinds de zware nieroperatie in 1930, (geen alcohol en voldoende nachtrust nemen.) In 1941 is Smeding enige tijd overspannen geweest vanwege de veelheid aan werkzaamheden toen hij zich als Directeur van de Wieringermeer ook volop bezig hield met de plannen voor de Noordoostpolder. Zes weken moest hij toen verstek laten gaan. Smeding had zich steeds een uitstekende landbouwkundige en bestuurder getoond, die op besliste en eigenzinnige wijze soms, maar boven iedere twijfel van zelfbelang of partijdigheid, zijn persoonlijke stempel heeft gedrukt op de opbouw van de Wieringermeer en de Noordoostpolder. Nooit heeft hij volgens zijn naaste medewerkers misbruik gemaakt van zijn macht en zeggenschap. Als buitenkerkelijke heeft Smeding zich nooit als partijdig opgesteld t.o.v. kerkelijke of buitenkerkelijke groepen. Ook politiek was hij volkomen neutraal. Wel had hij zijn voorkeuren, zoals bijvoorbeeld wat betreft het onderwijs. Smeding was een grote voorstander van scholen voor kinderen van alle gezindten, wat in het begin van de Wieringermeer werd gerealiseerd door de stichting van de zogenaamde "Wieringermeerscholen". Een grote kwaliteit van Smeding was dat hij de juiste mensen om zich heen kon verzamelen om zijn plannen te realiseren. Veel steun heeft Smeding o.a. gehad van de secretaris van de Directie, de heer A. Blaauboer. Laatstgenoemde verhuisde als secretaris met Smeding mee naar de Noordoostpolder. Ir. Smeding stelde hoge eisen aan zijn medewerkers. Hun inbreng werd op hoge prijs gesteld, maar deze moest niet op mooie verhalen berusten, maar gefundeerd zijn op tekeningen, cijfers en berekeningen. Zelf was Smeding daarin zeer consci├źntieus. Zijn toegepast wetenschappelijk onderzoek is niet alleen van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de polders, maar ook voor de ontwikkeling van de (Landbouw-) wetenschap. Dit laatste ging niet ongemerkt voorbij aan 'Wageningen'. Het leverde hem op 9 maart 1948 een ere-doctoraat in de Landbouwkunde op van de Landbouwhogeschool. Prof. Visser reikt Smeding de bul uit bij diens erepromotie te Wageningen op 9 maart 1948. 38

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 40