12E JAARGANG 2004/3, NR. 39 INHOUDSOPGAVE 1. Colofon 2. Inhoudsopgave 3. Van de redactietafel 4. Het bestuur verwelkomt 5. Ontvangen artikelen 6. Varia, (let op oproep!) 7. Mechanisatie van de landbouw in de Wieringermeerpolder (deel III) 8. Moedermavomonument "Wat eens in Middenmeer begon" 9. Oproep aan de lezer, (Historische Vereniging Wieringen) 10. Klim in de pen voor "75 jaar Wieringermeer" 11. Johannes H. (Jan) de Jong na 44 jaar terug in Middenmeer 12. De onderwaterzetting niet overleefd 13. Smedings leven en werk 14. Uit "De driemaandelijksche berichten" 15. Boekbespreking: "Langs gewonnen velden". 16. Toen: 50 jaar geleden De heer G.G. Loggers, de eerste burgemeester van Wieringermeer, die na een ambtsperiode van ruim 13 jaar (1 juli 1941 - 1 nov. 1954) de polder verliet na zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Lisse. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 4