Smeding werkzaam in de Noordoostpofder Op 17 april 1945, de dag dat de Smeding als mens het najaar van 1942 en werd in oktober d.a.v. geplaatst op het Ir. Smeding- plein voor het domeinen-kantoor te W'werf. (N.B. Het standbeeld dat inmiddels een andere plaats heeft gekregen i.v.m. de renovatie van de Wieringer-werfse winkelstraat is momenteel dringend aan een onderhoudsbeurt toe.) Per 7 augustus 1942 werd Ir. Smeding officieel benoemd tot Landdrost van het Openbaar Lichaam "De Noordoostelijke Polder", de polder die droogvoel op 9 september van dat jaar. Daarmee heeft Smeding in de nieuwe polder even zoveel macht als destijds in de Wieringermeer. Het in cultuur brengen van de N.O.P. liep tijdens de oorlogsjaren veel vertraging op vanwege materiaalgebrek, tekort aan geschikte arbeidskrachten, en vooral door 'de lastige bemoeienis van de Duitse bezetters. (Er kwamen wel veel meer werkers naar de pas drooggevallen N.O.P. dan destijds naar de Wieringermeer, omdat velen hoopten via deze weg een boerenbedrijf te verwerven, maar geschikt voor het zware ontginningswerk waren de meesten niet.) Omdat de Duitsers het belang van de N.O.P. voor de voedselvoorziening (ook voor Duitsland) inzagen werd de Directie aanvankelijk niet veel in de weg gelegd. Alleen vonden de bezetters, in het belang van dezelfde voedselvoorziening, dat het gehele werk van de drooglegging moest gebeuren onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Landbouw i.p.v. Waterstaat. Smeding heeft hiertegen zeer lang geageerd met uiteindelijk resultaat dat alles bij het oude bleef. Toen in 1944 -1945 echter illegalen in steeds grotere aantallen een schuilplaats vonden in de N.O.P. en van daar uit hun activiteiten organiseerden volgden represailles, o.a. heftige razzia's, van de Duitse bezetter. Smeding werd door Rauter gedreigd met de kogel en moest zelfs enige tijd onderduiken. Wieringermeer door de Duitsers onder water werd gezet, werd de Noordoostpolder bevrijd. De inundatie van de Wieringermeer, de polder waarvoor Smeding zich zo zeer had ingezet, ging hem zeer aan het hart. Op bijgaande foto zien we de overdracht van de polder aan de Landdrost (met regenjas) op 17 april 1945. Smeding was een harde werker. Hij werkte na kantoortijd, na het avondeten, thuis tot zo rond 22.00 uur. Ook zaterdags en zondags werkte hij vaak. Als mens was hij wat afstandelijk, een wat eenzame man, die aan het societyleven geen deel nam. Ook werd zelden iemand bij hem thuis binnengevraagd, en op bezoek kwam je ook niet. 37

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 39