Burgemeester, Rentmeester en Dijkgraaf Smeding Toen de Wieringermeer net droog begon te vallen (1930) werd er al veel gesproken en geschreven over de te vormen beheers- en bestuursorganisatie van de Wieringermeer. Toen deze polder droogviel was men het daar op regeringsniveau nog niet over eens. De daarom ingestelde Wieringermeerdirectie was dus eigenlijk een noodoplossing. Het was pas op 31 mei 1937 zover dat het bestuur en het beheer van de nieuwe polder wettelijk geregeld was. Een Openbaar Lichaam werd bij Wet in het leven geroepen. De taak van het Openbaar Lichaam was vierledig: - leiden en uitvoeren van de verdere inpolderingsarbeid, (ontginning, exploitatie, bewoning en verkeer); - het beheren van de gronden, die staatseigendom bleven; - het beheren van de waterstaatsbelangen van de Wieringermeer; het treffen van gemeentelijke voorzieningen die bij een normaal gemeentebestuur hoorden. De eerste drie taken vormden de zogenaamde Rijkstaak, en werd opgedragen aan een raad en een directie. De vierde taak de zogenaamde Bestuurstaak werd toevertrouwd aan een bestuurscommissie. Ir. Smeding werd per 1 januari 1938 benoemd tot voorzitter van de Bestuurscommissie en was tevens het enige directielid van de Wieringermeerdirectie. Het hoeft geen betoog dat Smeding in die tijd 'de machtigste man' was in de Wieringermeer. Hij was, zou je kunnen zeggen, burgemeester, rentmeester en dijkgraaf tegelijk. Ir. Smeding, die als voorzitter van de Bestuurscommissie een voor hem onbekend terrein betrad leerde op dit gebied veel van de twee leden van het toenmalige dagelijks bestuur, t.w. P.Ch.J. Peters, burgemeester van Medemblik, en van 'mijn vriend' A.C. de Graaf. Smeding, die eerder alleen besloten directievergaderingen kende, hield niet zo van het openbaar zijn, (pers en publiek), van de vergaderingen van de Bestuurscommissie. Hij ging het liefst zijn eigen gang, en alle verantwoorde-lijkheid moest maar aan hem worden overgelaten, dan kwam het allemaal wel voor elkaar. Installatie van de Bestuurscommissie van het Openbaar Lichaam 'De Wieringermeer' op 3 januari 1938.Achter de tafel: A.C. de Graaf, P.Ch.J. Peters en secr. A. Blaauboer. Smeding spreekt de installatierede uit. 35

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 37