Naar een eenhoofdige leiding Smeding wist ook niet hoe het verder zou gaan. Hij stelde de minister voor hem tijdelijk het beheer van de Wieringermeer op te dragen. Per 1 januari 1935 werd Ir. Smeding officieel benoemd als enige Directeur van de Directie Wieringermeer. Op 12 december 1934 waren de werkzaamheden van de proefpolder Andijk ook ondergebracht bij de Wieringermeerdirectie, die nu drie afdelingen kende: - De afdeling onderzoek, (landbouwkundig, bodemkundig, microbiologisch en plantkundig onderzoek). Onder deze afdeling viel ook de Bedrijfsvoorlichting, die eerder was opgericht op initiatief van Ir. Smeding; - De cultuurtechnische afdeling; - De sociaal-economische afdeling, waaronder ook de domeinen, het algemeen bestuur en het bouwbureau vielen.Per 1 januari 1936 kwam daar de Waterbouwkundige afdeling bij. Per die datum werden de weg- en waterbouwkundige projecten van de Wieringermeer door de Dienst der Zuiderzeewerken overgedragen aan de Directie van de Wieringermeer. "Veldheer" Smeding gekiekt op een pad tussen de velden met gerst. (1933). 34

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 36