7 V Weer terug in de Wieringermeer Na de tweede drooglegging van de polder in dec. 1945 kwam Maarten Admiraal al weer gauw werken in de Wieringermeer. Hij overnachtte in het kantoor van het pakhuis van Van Waveren, en verbleef het weekend in Westbeemster. In mei 1948 kreeg Admiraal een noodwoning toegewezen aan de Groetweg, nabij de boerderij van Koenraadt. Een maand daarvóór was vader Admiraal hertrouwd met Guurtje Timmer uit Westbeemster. Uit hun huwelijk werden twee kinderen geboren: een zoon en een dochter, met wie Truus het steeds uitstekend kon vinden. Eind 1949 keerde het gezin van de Groetweg weer terug in de Kerkstraat, in de weer herstelde woning van voorheen. Truus Admiraal ging, vanaf het begin dat ze weer in de Wieringermeer woonde naar de Wieringermeerschool aan de Kerkring, de school die toen door meester Aalders werd geleid. Op de volgende foto zien we (links) Truus Admiraal met haar buurmeisje en vriendin Corrie de long voor de lagere school aan de Kerkring. Heden dennegentien honderd vijf en veertig is voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Schermeriioni, verschenen: van beroep oud jaar, wonende te die mij heeft verklaard, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op den negentien honderd vijf en veertig, te 1.*.-).,,, uur 4n--het huic staande alhier, wijknummer 6 in den ouderdom van,. *-«' i is overleden ..l*n cfrrr/beroepgeboren te en wonende CL<cd(JïTs<ses a<^J *éf!a<XsZs<<£i Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. De Ambtenaar voornoemd, 26

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 28