Truus, de nog in Middenmeer verblijvende 18-jarige kraamhulp, Anneke Plukker uit Haarlem en het 11-jarige Amsterdammertje Mieke de Jong, die vanwege de hongerwinter in huize Admiraal was opgenomen, opgehaald. Voorzover mogelijk werden nog wat waardevolle goederen en wat proviand ingeladen. Nog snel wat huisraad naar de le verdieping gesjouwd, en daarna de deuren op slot gedaan, gereed om de polder te verlaten, opweg naar Winkel, waar moeder en zoon opgepikt moesten worden om uiteindelijk de bestemming te bereiken: het ouderlijk huis van Divera in Westbeemster, waar in die tijd een tante en de oma van Truusje woonde. Beschieting uit de lucht De pick-up van chauffeur G. Bruin was donkergroen van kleur, en voerde tijdens dit transport een grote witte vlag, (een laken deed als zodanig dienst). In Middenmeer was iedereen gewaarschuwd om zo'n witte vlag te voeren, opdat de Engelse jagers vanuit de lucht de vluchtelingen zouden kunnen onderscheiden van Duitse troepenbewegingen. Niet ver van Westbeemster langs de Noordervaart in de buurt van Schermerhorn doken plots Engelse vliegtuigen op, die ondanks de grote witte vlag vuurden op het transport van de familie Admiraal. Een salvo van kogels doorboorden de voorruit en de cabine van de pick-up. Moeder Divera Admiraal en haar zoontje Sjaakje werden getroffen en waren op slag dood. Ook chauffeur, G. Bruin, werd zwaar gewond. Hij zette de vrachtwagen stil en dook in een reflex in een van de mansgaten in de berm langs de weg. Vader Maarten, Truusje, Anneke Plukker en Mieke de Jong zaten in de laadbak van de vrachtwagen. Zij overleefden de beschieting en kwamen eraf met verwondingen door glasscherven in hun benen, waarvan Truus tot op heden de littekens meedraagt. Wrang klinkt het te vernemen dat Duitse soldaten die vlak in de buurt van deze beschieting in dekking lagen de familie Admiraal uit de getroffen wagen hielpen, samen met Gert Jonk, die op dat moment met een roeiboot vlakbij het gebeurde voer. Dit alles speelde zich af op 17 april 1945 rond de klok van 7 uur 's avonds. Gerbrand Bruin, die was overgebracht naar de pastorie in Schermerhorn, overleed die avond om 22.30 uur aan zijn verwondingen. Moeder en zoontje Admiraal werden op 20 april begraven op het kerkhof in Westbeemster. Hieronder een kopie van beide akten van overlijden van moeder Admiraal en zoon. Heden den negentien honderd vijf en veertig is voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Schermerliorn, verschenen: '-es*-,--d.van beroep oud jaar, wonende te die mij heeft verklaard, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op den negentien honderd vijf en veertig, te Uur j5?. -u. ttt het -htris staande alhter, -wijk in den ouderdom„van. is overleden beroep en wonende ióren te.. J&OsiyW.y&f&zV. .SlttTïJ.. 23

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 25