JOHANNES H. (JAN) DE JONG NA 44 JAAR TERUG IN MIDDENMEER Hij is nog maar net, begeleid door zijn zoon Siem (Sam) en dochter Corry, binnen in het Genoot schapshuis te Middenmeer, of hij overhandigt mij een briefje, (zie hiernaast), met daarop in keurig handschrift enkele historische gege vens over de drooglegging van de Wieringermeer. Zichtbaar ent housiast heeft de nu 95-jarige Jan de Jong uitgezien naar het rendez-vous met de polder, waar hij van 1940 tot 1960 heeft gewoond en gewerkt in dienst van de PTT, afd. Telefonie. Zijn enthousiasme, maar ook zijn emoties nemen alleen maar toe als hij de fotoboeken van het oude Middenmeer onder ogen krijgt. Hierdoor komen allerlei herinneringen bij hem boven, die als een waterval aan de pen van de interviewer worden toevertrouwd. Een hele klus om het leven en werken van deze oud-Wieringermeerder in één verhaal te vangen. Al als jonge knaap werkzaam bij de PTT Jan de Jong werd in 1909 te Hoorn geboren. Zijn vader was timmerman van beroep. Zijn moeder zag het levenslicht aan boord van een vrachtboot in de buurt van De Oude Zeug, (Haar ouders waren beurtschippers.) De wortels van de familie De Jong liggen in Obdam. Toen Jan 7 jaar was verhuisde het gezin naar Alkmaar, waar zijn vader als timmerman regelmatig klusjes deed voor de PTT. Als knaap van zo rond de veertien jaar ging Jan met z'n vader mee te werk, en hielp bij het uitrollen van de grote haspels met telefoondraden voor de toendertijd meest nog bovengrondse verbindingen.. Deze eerste stappen in de grote-mensen- wereld werd later bekroond met een langdurig dienstverband bij de PTT, dat toen nog een Overheidsbedrijf was. Het gezin De Jong verhuisde van Alkmaar naar Castricum en weer later naar Broek op Langedijk. In 1933 trouwde Jan vanuit Oudorp, en vond een woning in Broek op Langedijk. Enige tijd later kwam het jonge gezin in Schagen terecht tot 1940. Vanuit Schagen zagen we in de beginjaren van de oorlog als het donker was de Duitse bommen op vliegveld De Kooij nabij Den Helder /917' bEGÜN-MEN M FPdESlLANTi MN 2£ AFLLUi/MELK NAAR 1)F-OEVER-NEI £H Z'~ME) -1032 MÜLTÜÜId- ^JERlNóERPÜLMR-MQQé- 21 RUG- /J30, IU/{ TUbbLM VASTE LAND-FM WERINGEN 2'kKM-1320 ~)9Z V. iY1KEM EN GEMALEN LM EPEN HL GEBOUW} LM Ti-TlGERJAREN. GEMAAL-LELT ÖJJ MLDILNBÜK ELLLTRlSLN'L VOO MM PER MIN: EEMML-LEEmsmi OEVER WAS 2VEZEL ZEÜ AAI PER PAIN: 5LlOE GEMALEN OP /0-Z'IA30 LM WERKING- HET PLAklE UIT VIII ERIN GERT! EER POLDER BEDROEGt ZES MLlLÓLN KM WATER. 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 20