KLIM IN DE PEN VOOR "75 JAAR WIERINGERMEER" In verband met het ver- en bewerken van de verhalen door de redactie en de drukker kunnen deze worden ingezonden tot 1 maart 2005, om ze eind april in de Kroniek aan u aan te bieden. RECTIFICATIE VAN EEN FOTO-ONDERSCHRIFT Het is de bedoeling dat het gehele jaar 2005 in het teken zal staan van het gedenken en vieren van het feit, dat de Wieringermeer op 21 augustus 1930 droogviel. In verband met dit jubileum vraagt de redactie van de Kroniek aan iedere lezer lid om in de pen te klimmen om een bijzondere ervaring of gebeurtenis, die hij of zij heeft meegemaakt in de Wieringermeer in de periode 1930 tot heden, aan het papier toe te vertrouwen, en dit aan de redactie van de Kroniek, p.a. Wilgenlaan 12, 1775 GN Middenmeer, toe te zenden. Middels email kan natuurlijk ook: zie 'Colofon'). Er zijn natuurlijk onderwerpen genoeg. Heeft u de eerste ontginning meegemaakt? Wat herinnert u zich nog van de oorlogsjaren en de onderwaterzettingHoe was het leven in de dorpen in de beginjaren, of hoe ervaart u dat nu? Van welke vereniging(en) was/bent u lid, en hoe was/is dat? Heeft u bijzondere herinneringen aan feestelijke gebeurtenissen, bijv. een Koninklijk bezoek aan de polder, of aan vieringen van het 10-, 20-, 25- of 50-jarig bestaan van de Wieringermeer? Hoe ervaarde/ervaart u het leven, wonen en werken in de polder? Welk bijzonder voorval heeft u ooit meegemaakt en raakt u nog steeds? Laat het ons weten. Deze verhalen, al of niet gepaard gaande met foto('s), zullen we dan bundelen in de eerstvolgende Kroniek in 2005, zodat de uitgave no. 40 een bijna geheel ledennummer wordt. Zegt u nu bij uzelf: "Ik heb wel een verhaal, maar ik ben niet zo'n schrijver", neem dan contact op met een lid van de redactie, (Zie 'Colofon'), die uw verhaal graag zal noteren. Vol verwachting kijken we uit naar uw bijdrage. De redactie. Door een lezer van onze Kroniek werd wij attent gemaakt op een foutieve datum onder de foto van de afsluiting van de Wieringermeerdijk, afgedrukt op pag. 2 van Kroniek no. 38. De redactie heeft de tekst op bedoelde foto (uit het archief van het Genootschap) letterlijk overgenomen en afgedrukt onder de foto, waarmee de indruk wordt gewekt als zou de Wieringermeer dijk zijn afgesloten op 26 juli 1929. Betreffende foto is wel op 26 juli 1929 gemaakt, maar de feiten over de afsluiting van de dijk zijn als volgt: Op 27 juli 1929 meende men de W'meerdijk te kunnen dichten. Diverse autoriteiten waren aanwezig om dat gedenkwaardige moment mee te maken. Bij de afsluiting van het laatste sluitgat, ten noorden van de Oude Zeug, bleek de stroom echter dermate krachtig te zijn, dat veel van het gestorte keileem verloren ging. Pas twee dagen later slaagde de M.U.Z. er wel in om het laatste gat te dichten, dus op 29 juli 1929. De attente lezer, bedankt. De redactie. 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 19