OPROEP AAN DE LEZERS Bijgaand volgt een verhaal dat eerder in het septembernummer 2004 van de Historische Vereniging Wieringen is geplaatst. Het is de gedeelde geschiedenis van onze beide gemeenten over de distributie in de oorlogsjaren 1940/45. Wie weet waar het distributiekantoor in Wieringerwerf was gevestigd? Wie weet in welke boerderij Annie Geusebroek moest onderduiken? En is er nog iets bekend over de dominee die haar in die angstige uren bijstond? De zuster van Annie zou heel graag eens ter plekke kijken en de vluchtroute van distributiekantoor naar onderduikadres volgen. Reacties kunnen worden ingediend bij: - Mw. A.C.M. Teeling-Geers, Beukenlaan 46, 1775 F.C. Middenmeer, secretaris van het Genootschap voor de geschiedenis tel. 0227-502791. - Mw. N. Rienstra-Mulder, Pennekrogje 18, 1777 MG Hippolytushoef, voorzitter redactie "Op de Hoogte", Historische Vereniging Wieringen, tel. 0227-593847. BEVRIJDINGSBRUILOFT IN VILLA OBREEN In augustus 1945 trouwde de distributiemedewerkster Anna Geusebroek met haar collega Bram Kooiman. Het gezamenlijke personeel bood het bruidspaar een feestje aan. Van hun armoe nam iedereen wat voedsel en drank mee en zo werd het ondanks het gebrek aan alles toch nog heel gezellig. Het feest werd gevierd in de voormalige notariswoning aan de Mekkenstuinweg waar de distributie was gehuisvest, omdat het kantoor Wieringerwerf door de onderwaterzetting onbruikbaar was geworden. Met dit feest werd een wel heel benarde periode voor de bruid afgesloten. In maart 1943 werd de illegaliteit namelijk opgeschrikt door het overheidsbesluit om nieuwe distributiestamkaarten in te voeren. De stamkaart diende als basis voor het recht op voedsel, kleding en brandstof. Zonder inschrijving in het bevolkingsregister géén stamkaart. Zonder stamkaart géén voedsel etc. In die tijd was het aantal onderduikers op Wieringen en in de Wieringermeer explosief gestegen. Voor al die onderduikers waren stamkaarten vervalst en vervanging van de administratie zou deze fraude aan het licht brengen. Daarom werd besloten alle bescheiden te verdonkeremanen. Anna Geusebroek werd door het verzet benaderd of ze mee wilde werken. Anna, 23 jaar was op het distributiekantoor de beheerster van de kluis waarin de spullen werden bewaard. Ze woonde nog in het ouderlijk huis op Zandburen, Hippolytushoef, waar Geusebroek er een loodgieterbedrijf had. Na een moeizaam gewetensonderzoek met haar ouders stemde ze toe. Een minutieuze voorbereiding door het verzet werd in de war gegooid 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 16