gegeven. Kunt u zich iets voorstellen bij de volgende zaken: - de voor- en nadelen van met elkaar reizen als cursisten uit heel Noord- Holland komen; - het opvangen van eikaars kinderen toen er nog geen crèche was; - uiteenlopende motieven om naar de Mavo te gaan... van komen voor de gezelligheid tot alleen gericht op diploma willen halen en alles daar tussen in. - Die combinatie van school met huishouden; - Ziekte in het gezin, mee of tegenwerkende partners of protesterende kinderen; - Vanwege overbelasting moeten afhaken maar soms ook weer blijmoedig terugkomen omdat moeilijkheden uit de weg waren geruimd... wat soms betekende een scheiding achter de rug hebben; - Kortom de problemen die te maken hadden met de strijd die geleverd moest worden om ook moeders recht te laten hebben op eigen ontwikkeling, op activiteiten buiten het gezin, kortom op een eigen identiteit; - Voor de meeste vrouwen was het een niet meer te stoppen proces. Of zoals een van de cursisten het omschreef... Alsof je op glad parketvloer loopt... dan glijdt, en je jezelf niet meer kunt stoppen. Halsbrekende toeren moesten die vrouwen uithalen om de keuze voor leren waar te kunnen maken: - huishouden voor het naar school gaan; - 's nachts na twaalven pas aan leren toekomen, overal briefjes in het huis hebben hangen met engelse of franse woordjes of duitse grammatica om tijdens de afwas en op de w.c. je tentamens te kunnen voorbereiden. Er was ook de nodige ontspanning en de buitenschoolse activiteiten niet te vergeten: - het verzorgen van thema/forumavonden, feestavonden, weekenden Volkshogeschool; - of van een heel ander kaliber een verzamelwoede van theezaklabeltjes van Pickwick die was ontstaan... en waar bij Douwe Egberts niets over bekend bleek. We hebben er maar een loterij van gemaakt De opbrengst werd geschonken aan een organisatie die werkte in Sierre Leone en op diezelfde avond werden rolstoelen overhandigd aan een vereniging van gehandicapten; - informatieavond door een medewerker van het Arbeidsbureau over de knellende vraag wat kan moeder doen na het behalen van haar diploma? De werkgelegenheid was zeer slecht en de vrouwen voelde het dilemma. Ze werden er zelfs op aangekeken als ze een baan wensten, terwijl hun partner al een baan had. Je neemt het brood uit de mond van een ander; - de rommelmarkten, een gitaar van een leraar werd per abuis geveild, en het klapstuk was de overall van Ton Remmers, die bij opbod werd verkocht; - kamperen in de duinen; bezoek van buitenlandse t.v-stations - volksdansen en theaterbezoek Wat waren we blij dat we als Cursistenberaad voor elkaar kregen dat Ton Remmers door de redactie van Margriet met nog vier anderen (w.o. Annie 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 14