Wat de vrouwen zoal moesten doorstaan is hieronder te lezen in de fragmenten uit de speech van de oud-docente en begeleidster van het cursistenberaad van de Moedermavo te Middenmeer, Tiny Veer - Beemsterhoer uit Dirkshorn, uitgesproken tijdens de receptie die voorafging aan de onthulling van het Moedermavomonument. financiële ondersteuning van overheidswege. Alle hobbels heeft Remmers uiteindelijk overwonnen. Zijn Moedermavo kwam er in 1975. Op veel plaatsen rezen vervolgens dagscholen voor moeders als paddestoelen uit de grond. Anton Remmers heeft een prestatie van formaat geleverd: Heel veel vrouwen nieuw perspectief geboden, en Middenmeer op de kaart gezet. Een monument meer dan waard. (In "Kroniek" nr. 26 heeft Remmers onder de titel "Moedermavo perikelen" zelf de realisering van de le Moedermavo van Nederland beschreven.) "De vrouwen moesten zich ontzettend veel inspanningen getroosten om te gaan studeren", sprak ouddocent Jan van Bueren vlak voor de onthulling van het Moedermavomonument. Het zijn daarom de vrouwen die zelf de Moedermavo hebben opegricht. Door hen is de Moedermavo in Middenmeer ontstaan". Dat we vanaf vandaag bevoorrecht zijn omdat niet alleen het horen van het woord Moedermavo ons blij en dankbaar stemt maar we ons ook kunnen laven aan een zichtbaar eerbetoon verbonden met zoveel innerlijke beelden van alle vrouwen die hier in Middenmeer en elders in het land waardevolle herinneringen aan de Moedermavo hebben". Het zal de vreugde en dankbaarheid zichtbaar en voelbaar maken over de ongelooflijke hoeveelheid tijd en energie die Ton Remmers aan de dag moest leggen om zijn idee... de Moedermavo... gerealiseerd te krijgen. Wat heeft hij er voor moeten knokken... voor zijn school waar vrouwen een 2e kans kregen, een plek waar vrouwen elkaar zouden kunnen ontmoeten... een school waar niet het behalen van diploma's maar vorming centraal zou staan... een visie overigens die hij ook t.a.v. de docenten had en uitte in liever bekwaam dan bevoegd... zo kon het voorkomen dat hij vergeten was voor welk vak de nieuwe docent was aangenomen, maar wel enthousiast kon vertellen dat die persoon drum en gitaar speelde". Het ontbrak Remmers aan de nodige faciliteiten, goede accommodatie subsidie, op volwassenen afgestemd lesmateriaal, enz. hij voelde zich door de overheid in de steek gelaten maar toch leverde Ton Remmers alle krachtinspanningen die nodig waren om er een succes van te kunnen maken... met schipperen... improviseren.... Ruimtegebrek? Dan maar zelf een voorgefinancierd schoolgebouwtje kopen, met team afbreken en in Middenmeer weer opbouwen." Tinus.. zei hij: ik hoopte zo... dat al die vrouwen er gelukkig van zouden worden... maar ik krijg signalen die wijzen op problemen in gezin en relatie van de cursisten... zou jij daar wat mee kunnen... Van mijn part houd je 1 of 2 keer week een spreekuur... of... nou zie ook zelf maar". Daarmee werd de eerste aanzet voor het oprichten van het Cursistenberaad li

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 13