MOEDERMAVOMONUMENT WAT EENS IN MIDDENMEER BEGON Op donderdag 28 oktober j.l werd op het gazon langs de Brugstraat in Middenmeer het Moedermavo-monument onthuld. Dit monument is opgericht ter herinnering aan het feit, dat de eerste Moedermavo in Nederland in 1975 in Middenmeer begon, en in het hele land navolging kreeg, en tegelijkertijd is het een teken van waardering voor de initiatiefnemer, de heer A.H. Remmers (t 30 juni 2000), die on noemelijk veel werk heeft moeten verzetten om deze eerste dagschool voor moeders in Nederland van de grond te krijgen. Belangrijke uitvindingen of grootse ontwikkelingen worden vaak geboren uit toevallige ontdekkingen, (Anthonie van Leeuwenhoek (1632-1723) kwam, toen hij door een regendruppel op een raam van zijn werkkamer keek, tot de ontdekking en ontwikkeling van lenzen en microsopen.) of ze worden realiteit, omdat men in een noodsituatie verkeert. Dit laatste geldt in hoge mate voor het ontstaan van de Moedermavo in Middenmeer. De Dr. Ariëns- mavo te Middenmeer waarvan Remmers toen de directeur was, kampte begin jaren zeventig met een grote daling van het aantal leerlingen. Hoe kon hij voorkomen, dat door deze terugloop van leerlingen ook leerkrachten de school zouden moeten verlaten? Een studiereis voor leraren door Engeland bleek de sleutel aan te reiken voor de oplossing van dit probleem. Daar, aan de andere kant van de Noordzee, was dagonderwijs- voor vooral vrouwen- net van de grond gekomen. Het is beslist niet zo dat directeur Remmers zich rond 1972 bezighield met vrouwenemancipatie. Het ging hem om het behouden van de formatie van leerkrachten op zijn school. En daarin is hij geslaagd, omdat ook in Nederland de behoefte groot was aan z.g. 2e kansonderwijs. Gelukkig, kreeg Anton Remmers, naast zijn onnavolgbare inzet, in 1975 de geest van de tijd mee. 1975 werd het "Jaar van de vrouw"; de Rijksoverheid legde in dat jaar de nadruk op scholing van meisjes onder het motto: "Marie wordt wijzer"; de opkomst van het vrouwenblad "Opzij" en de vrouwenemancipatie in het algemeen werkten positief uit op de plannen van Remmers. Dit alles betekende niet dat alles van een leien dakje ging. O nee, hij stuitte op zeer veel tegenwerking en onbegrijpelijke regelgeving, ambtelijke deuren die gesloten bleven en afwijzing van Het Moedermavomonument te M'Meer 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 12