Rond die ijstijd was er ook ai sprake van bewoners in dit gebied. Veel vuistbijltjes zijn er gevonden, als ook speerpunten, schrapertjes, hamerbijlen, ook resten van mensen en diverse diersoorten, o.a. vogelbotfragmenten. Uit de Middeleeuwen Er zijn ook veel restanten gevonden uit de tijd van de Middeleeuwen. Vlak na de drooglegging van de Wieringermeer is dr. W.C. Braat een onderzoek begonnen naar de resten die waren gevonden van nederzettingen op een zevental plaatsen. Dit leverde een schat aan informatie op. In die tijd zijn een ook groot aantal scheepswrakken gelokaliseerd. Men heeft daar notities van gemaakt, maar de wrakken pas veel later onderzocht. Vlakbij Aartswoud heeft men de resten gevonden van een Middeleeuws dorpje uit de jaren 850 tot 1250, Gawijzend. Resten van een kerkje, delen van een sarcofaag en potscherven werden opgediept. Op andere vindplaatsen werden eveneens potscherven gevonden, waaronder een bijna gave pot uit de Prehistorie, een z.g. touwbeker. In de jaren vijftig is er een laat zestiende-eeuws spiegeljacht gevonden en onderzocht door de heer Ypey. In dit wrak zaten o.a. diverse scherven, potten, schoenfragmenten, een lepeltje, een kookpot, etc. Dit wrak hebben ze helemaal blootgelegd en op papier vastgelegd. Prachtige tekeningen zijn dat geworden met daarbij een duidelijke beschrijving. Deze boot is uitgegraven en vervoerd naar...(?), en dat ben ik nu aan het uitzoeken, samen met het ROB. Later is er, waar nu het Sluitgatbos is, ook een wrak gevonden, (zie volgend artikel), en ook hier weer een schat aan materialen. Waar dit schip gebleven Een anker gevonden nabij de Kolhornerweg. 31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 33