EEN LELYSTRAAT TE M1DDENMEER vader werkte eerst in het hoofdgebouw van de Cultuurmaatschappij en woonde rond 1935 in de MUZ-woning vlak bij de coupure aan de Overtoom te Medemblik". In 1935 werd N. van Bergen bedrijfsboer bij de Cultuurmaatschappij op de kavels M55, 57 en 66. Later werd Van Bergen pachter van het bedrijf M55 aan de Zuiderkwelweg met de mooie witte boerderij. In 1940 overlijdt vader Van Bergen. In 1946 trouwt moeder Van Bergen voor de tweede maal met de heer T.W. Vermaat. Zoon Jan, die in Wageningen heeft gestudeerd, werd pachter in 1971. Samen met zijn vrouw Laura bewerkte hij het land rond de "Lelyhoeve" tot eind 1999. "Het was daar op de "Lelyhoeve" prettig wonen, met een schitterend panorama op Medemblik", herinneren ze zich beiden met enige weemoed. Sinds het jaar 2000 is de uit Friesland afkomstige W. Mulder de pachter van de "Lelyhoeve". Hij heeft de omschakeling gemaakt van een akkerbouw- naar een veeteeltbedrijf daar op de Zuiderkwelweg no. 1. DE DR. IR. C. LELYSTRAAT In de a.s. te houden raadsver gadering zullen B. en W. het voorstel indienen om de naam Kerkstraat te Middenmeer te wijzigen in Dr. Ir. C. Lelystraat. In verband hiermede publice ren wij hierbij een foto van Dr. Ir. C. Lely, de Nederlander van groot formaat, naar wie de voormalige Kerkstraat, indien het voorstel van B. en W. wordt aangenomen, zal worden ge noemd. In 1932 stonden er nog maar een paar twee-onder- een-kapwoningen aan de Kerkstraat in Middenmeer. Het was pas in 1949 dat het aantal woningen in deze straat werd uitgebreid. Voor de P.T.T. was het nogal eens lastig, dat er in de ene gemeente zowel in Slootdorp als in Midden meer een Kerkstraat was. Dit leidde er o.a. toe dat de Raad van gemeente Wier- ingermeer in begin 1950 het voorstel van het College van B W overnam om de Kerkstraat in Middenmeer om te dopen tot de "Dr. Ir. C. Lelystraat". (Zie bijgaand artikel uit de Wieringermeerbode van die tijd) 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 30