Wel was er het postkantoor aan de Brink, en in 1932 kwam ook hotel "Smit" op de hoek van die Brink gereed. Later kreeg Mevr. Meeuwsen er haar winkel, (kruidenier en drogisterij), en ook slager Rotgans, die eerst in de Kerkstraat woonde, en kapper Kroeze vestigden zich daar in de buurt van het postkantoor. Na een jaar gestoft en gedweild te hebben bij mevrouw Van Harlingen vond Anna het genoeg en ging werken en inwonen bij wijkzuster Prins, die in het bijgebouw van de Hervormde kerk aan de Brink woonde. (Later werd daar ook consultatiebureau gehouden). Eten deden de zuster en de dienstmeid apart. Toen zuster Prins onverwacht de Wieringermeer verliet, kwam er een meer vrijzinnige zuster in haar plaats, bij wie het wel gezellig was om in te wonen. Veel dagjesmensen De ontginning van de eerste Zuiderzeepolder trekt vanaf 1932 veel nieuwsgierigen en belangstellenden uit het gehele land. Met busladingen tegelijk komen ze het nieuw gewonnen land bewonderen. Aanvankelijk is door de geringe infrastructuur, (beperkt aantal wegen), de toeloop beperkt. Maar in 1932 neemt de toeloop toe. Deze bezoekers kunnen nergens in de nieuwe polder terecht voor een kopje koffie, laat staan een lunch. Notabelen worden zo af en toe ontvangen voor een kopje koffie in het plaatselijke postkantoor aan de Brink. Wanneer in 1932 hotel "Smit" te Slootdorp de deuren opent is dat in dit opzicht een grote verbetering. Maar ook gebeurt het dan wel, zoals in de zomer van 1933, dat de groep bezoekers zo groot 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2003 | | pagina 13