Toch werken in de ondergelopen polder Volop werk in de wederopbouw 20 Gunning bouw Ned. Herv. Kerk. Toen de polder onder water stond was er voor aannemer Schotte toch werk in de Wieringermeer. In opdracht van de Domeinen werden de daken van de boerderijen die boven water staken gesloopt. De dakpannen en het houtwerk, (vooral balken) werden vervoerd naar de Terp. Later werd dit sloopmateriaal opgeslagen op het terrein nabij de loods van de Domeinen aan de Havenweg. Na de tweede drooglegging is het aldus geborgen bouwmateriaal gebruikt bij de wederopbouw in de Wieringermeer. Wat de dakpannen op de Wieringermeerboerderijen betreft merkt Simon Schotte op, dat deze van een aparte afwijkende maat zijn. Ze zijn groter dan de pannen die gebruikt zijn in de dorpen, en ze zijn nu vrijwel niet meer nieuw te krijgen. Na de oorlog boden de vernielingen in de polder volop werk voor Schotte en andere aannemers. In 1947, (het gezin woonde nog op Wieringen), werd er een loods en werkplaats voor het bedrijf gebouwd aan de Bedrijfsweg te Wieringerwerf. Het werk spitste zich voor aannemer Schotte in de eerste jaren na de oorlog toe op de herbouw van pachterswoningen. Vanaf 1953, het jaar waarin Schotte het Schip van de Nederlands Hervormde kerk te Wieringerwerf bouwde, is er veel renovatiewerk verricht aan de daken van de woningen in de oude dorpskernen. De door de onderwaterzetting beschadigde woningen moesten worden opgebouwd, terwijl veel bouwmaterialen ontbraken of zeer schaars waren. Daarom had men gegrepen naar noodoplossingen voor het dakbeschot. Het gevolg voor de bewoners was in veel gevallen wateroverlast door lekkage en last van ongedierte. In de 3 dorpen moesten hierdoor in totaal 280 woningdaken worden gerenoveerd. Ook in de jaren daarna was er werk genoeg. Woningen in de Van Eckstraat, de Van Steenstraat, de Mercuriusstraat, de Planetenlaan en de Marsstraat en bejaardenwoningen bij Lelypark en in Slootdorp zijn door bouwbedrijf Schotte opgetrokken. Verder bouwde Schotte veel bunga lows en andere particuliere woningen. In de jaren zeventig en daarna werden door Schotte veel betonpaden aangelegd op de agrarische bedrijven. Door het College van Kerk voogden der Herv. Gemeente Wieringermeer is het bouwen van een Kerk aan de Meeuw straat te Wieringerwerf enge,- <jli;a,gen aan cis laagste inscnrij ver de heer L. Schotte, te W.werf, voor f 73.&30.-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2003 | | pagina 22