Dorpskrant Kreileroord april 1982; ASF infoblad Bedrijfspensioenfonds voor de land bouw 1989. Westlands Museum: 2 Landkaarten op rol: Droogmaking van de Zuiderzee (klein 1960) en Land uit water (groot). Fleemraadschap Hollands Kroon: door met rollen papier waarop de profielen van de verschillende kanalen en vaarten; emaillen bord groen: Heemraadschap W'meer verboden toegang; Kaarten van kop van N. Holland (2); kaart van Waterschap Aangedijkte landen en Wieringen; Kaart Aangedijktewaterhuishoud ing. Heer G. Rademaker: stukken hout uit tocht; doos met archiefstukken voornamelijk rundveehouderij jaarverslagen; hoefbeschermer (koe) monsternamemaatje voor melk; oormerken (koe). Farn. Groeneweg: ZWM graanzak jute 1939. Mevr. A. van Straten: plankje aardappelkist. Mevr. C. Klaver: boek Zuiderzeeland van A.F. Kamp 1937; de Maaier waakt- C.E. Pothast-Gimberg 1946; Het Urkerland valt droog Gerhard Westerman 1942; folder over W'meer engelstalig; 10 ex. Driemaandelijkse Berichten 1938-1941; tegel RK kerk van de Heilige Geest Slootdorp; tegel t.g.v. installatie dir. Flevoland Rijks waterstaat 1-1-1989; foto" gemeentebestuur" jan. 1938. R.Esselink:schrift: Methodiek. Handwerkonderricht K. Visscher; notulenschrift "Chr. Reciteerclub" M'meer juni 1943- febr. 1945. Mevr. Metselaar: Alg. Voorwaarden voor pacht van Domeingronden 21 april 1942 (2) idem datum 10 nov. 1936; Alg. voorwaarden geldende bij de uitgifte van bouwpercelen in erfpachtin de W'meerpolder 13 juni 1931 t.n.v. W. de Feiter; Alg. voor waarden.... pacht 8 juli 1933; Wijziging pachtvoorwaarden 17 dec. 1952; Boeren op nieuw land landbouw in de IJsselmeerpolders mei 1977; Fauna und Flora der Polder uitg. RIJP Lelystad; Dier en Land in Polderland ontwikkeling van het planten en dierenleven in de IJsselmeerpolders mei 1973, uitg. Cultuurrijp. Mevr. Gravemaker: foto. Heer A. de Schutter: plankje aardappelkistje. Mevr. A. Schuiringa: ingelijste kaart met afbeelding van Domeinkantoor t.n.v. J.P. Ouwens 1950-1952 bruikleen). J. Verbruggen: antiplof- band voor fiets. Mevr. Boerhave: karnapparaat en houten bestekbak. Heer P. van Liere: 28 kleine foto's afkomstig uit mapje van 10, allerlei. Heer D. Stam: Langs gewonnen velden, facetten van Smedings werk, 1954; Wording en opbouw van de W'meer 1955; Het natte hart van Nederland - de gesch. van de Zuiderzee. 8

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2003 | | pagina 10