Bos, L. Silvis, J. Terpstra, R. Renkema, A. Kwant, J. K. Veenkamp en P. A. de Wit. Voor de C.H.U.: S. Zoodsma, J. Ploegstra, J. Wanmaker, D. de Jong, C. Nouwen, J. Nieuwhof, C. van der Sar, J. Schipper, L. Burgers en R. Politiek. Voor de K.V.P.: H. A. Giesen, F. J. Veraart, F. J. A. van Dam, L. J. A. Vollebregt, A. A. Pauwels, A. C. Kemmeren, G. W. Datema, OPERETTE- VERENIGING. operette - vereniging oprichtingsvergadering "Thalia" nu 50 jaar. Jac. Paauw, Th. de Blok, A. J. J Bakker, A.H. Reijers en A. J. A. Oude Maatman. Voor de P.v.d.A.:J. G. Addens, A.J. Slabbekoorn, A. Vos, J. Bijpost, R. de Jong, N. Hoornsman, D. Feitsma, W. Polder, S. Schoon, G. Wortel, C. Wits- meer, R. Hoekstra en H. W. Kok. Voor de VVD: S. Breebaart, P. Hoekenga, C.. Schenk, G. Schuiringa, Mevr. Bruins en K. H. Kroeze. Aardige geste. Onderdeel van de wervings-advertentie voor de Bescherming Bevolking, de B.B. j yijn het de laatste wolken, j nu eindelijk ongestoord 1 bedreigt ons een nieuwéL j De Watersnoodramp 1953 (In een apart artikel in deze Kroniek kunt u lezen over de gevolgen van de zware storm, die in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 ook over de Wieringermeer raasde, en hoe de Wieringermeerbevolking zich inzette voor de Zeeuwse slachtoffers en nabestaanden van deze ramp. In totaal brachten de bewoners van de Wieringermeer ruim f. 102.000, - bij elkaar voor het Nationaal Rampenfonds. (Een onwaarschijnlijk hoog bedrag in die tijd, als u bijv. weet dat de bouw van de R.K. kerk te Middenmeer na aanbesteding werd gegund voor een bedrag van ruim f. 160.000,-). 47 Degenen, die zich Interes seren voor een in de Wieringermeer worden uitgenodigd tot een op WOENSDAG 21 JAN. a.s. des avonds 8 uur in Hotel Smit te Middenmeer. De gezamenlijke Vrouwenbon den, t.w. de Chr. Boerinnen- bond,. de Plattelands Vrouwen, en de R.K. Vrouwenbond bezorgden f}e getroffenen uit het Rampge bied en geëvacueerd in de Wie ringermeer, een goed Paasfeest door elke familie een mandje vol met verse eieren te schenken. vóór 't doorbreken van de zon Of is het een nade- I rend onheil Zal ons leven 1 zijn gang kunnen gaan 1 oorlog Geen sterveling 1 1 weet het met zekerheidi 5iiiiiiiuiriiuillinilllillll!ll!liillHIIIII!llllilIIIIItlllII(ll!IlllIllHlllllllll!IIIIIIIIliï

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2003 | | pagina 49