bepaalde datum moeten opgeven aan de Woningbouwvereniging Middenmeer of zij een woning in de (nieuwe) Prof. Lorentzstraat willen accepteren. Over de E-10 Op 10 februari 1953 werd aanbesteed het bouwen van het viaduct over Rijksweg no. 7 (E-10) ten Zuiden van Wieringerwerf. Dit betekende dat het grote aantal schoolkinderen vanaf de Westerterpweg straks niet meer de grote omweg via Wieringerwerf-Zuid behoeven te maken, en de gevaarlijke oversteek konden vermijden. Verzuiling Ook de landarbeidersorganisaties zijn in de jaren vijftig nog zeer verzuild, en ieder dorp in de Wieringermeer heeft daarbij nog zijn eigen afdeling. Totaal dus negen landarbei-dersorganisaties in de polder. Loon naar werken? In 1953 verdient een vaste, geschoolde arbeider van 23 jaar en ouder f. 66,- per week. Een ongeschoolde f. 62,05. Het uurloon voor losse arbeiders, (geschoolden) is f. 0,9914 en voor ongeschoolden f. 0,9314. Mijlpaal in de geschiedenis van Wieringermeer Op 11 februari 1953 werd een mijlpaal bereikt in de geschiedenis van de wederopbouw van de Wieringermeer. Het Rentambt Wieringermeer besteedde op die datum de laatste 53 pachterswoningen aan. R.K. Kerk te Middenmeer Eind januari 1953 verzoekt het R. K. Kerkbestuur van de parochie Sterre der Zee te Middenmeer aan B W van de Wieringermeer om verkoop van een terrein nabij de RK. noodkerk, (later "Domi") met het doel tot de bouw van een kerk aan de Brugstraat op korte termijn. Gevaarlijk bij mist Een particulier persoon doet begin 1953 een dringend verzoek aan de raad van gemeente Wieringermeer om de hoofdwegen in de polder te voorzien van zijstrepen, de zogenaamde "miststrepen". De polder loopt hierin ver achter vergeleken met andere gemeenten in Noord-Holland. Dumpgoederen In advertenties werden 50 jaar geleden allerlei Amerikaanse legergoederen tegen "spotprijzen" te koop aangeboden, o.a. windjacks voorf. 5,50 Vrijwilligers meldt je aan! D.m.v. paginagrote advertenties vanaf half maart 1953 probeert men vrijwilligers te werven voor de B.B. (Bescherming Bevolking). Aanmelden kan bij: G.J. de Boer, L. Schotte, I. Harshagen, H. Bos, C. Wijker, J. Kingma. R.G. Bijsterveld en op het gemeentehuis te Wieringerwerf. Jubileum dokter Hoogkamer Dokter A. P. Hoogkamer te Middenmeer vierde eind maart 1953 zijn 25-jarig jubileum als arts. "Wij wensen deze pionier, die reeds vanaf 1928 met de Wieringermeer wel en wee heeft meegemaakt, nog vele gelukkige en voorspoedige jaren toe", schrijft de redacteur van de Wieringermeerbode. Hoewel de dokter er niet veel voor voelt om aandacht te besteden aan dit jubileum vormt zich onder de patiënten toch een feestcomité dat geld wil inzamelen voor een gepast cadeau. Schrijfster/Typiste B&W van gemeente W'Meer roepen sollicitanten op naar de betrekking van schrijfster/typiste. Het jaarsalaris ligt, afhankelijk van ervaring, tussen de f. 1344,-en f. 1776,- Gemeenteraadsverkiezingen Voorde verkiezingen van de gemeenteraad van de Wieringermeer zijn de volgende kandidaten gesteld: Voorde A. R.: H. Smid, G. Klop, G. Stoel, T. 46

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2003 | | pagina 48