1933 - 2003 Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Afdeling Wieringermeer 70 jaar —VROUWEN VAN NU— 31 In mei 1933 werd in hotel "Smit" te Slootdorp de Afdeling Wieringermeer van de Nederlandsche Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen opgericht. Het eerste bestuur werd gevormd door de dames E. Lindenbergh, J. Luth, H.C. de Bont, A. Hoogendoorn en J.P. Dieleman - den Hamer. Het doel van de Vrouwenvereniging was (is) het opkomen voor de belangen van de Plattelandsvrouwen en het bijdragen aan hun bewustwording en ontwikkeling. Hiertoe werden door de jaren heen veel cursussen en allerlei lezingen en uitstapjes georganiseerd. Hieronder een greep uit de veelheid van activiteiten die werden ontplooid. 24 juni 1933. Inleiding door Mej. Olsder over "Wat de huisvrouw van de inmaak weten moet". 14 dec. 1933. Lezing door Mevr. Wiersma-Risselade uit Leeuwarden met het onderwerp: "Het leven der vrouw in verschillende tijden". (Ook niet- leden zijn welkom tegen 10 cent entree.) 26 juli 1934. Uitstapje naar Friesland. O.a. bezoek aan Makkumer aarde-werkfabriek, boottochtje over één der Friesche meren en een bezoek aan een moderne boerderij met stamboekvee in de omgeving van Olteterp. Gebouw voor Maatschappelijk Werk te Slootdorp op de hoek Kerkstraat - Schoolstraat, waar de eerste jaren regelmatig vergaderingen van de Plattelandsvrouwen werden gehouden, 1932. In 1935 volgen 13 dames een EHBO-cursus die gegeven wordt door dokter Hoogkamer. In 1936, (de afdeling telt 41 leden), wordt tijdens een bijeenkomst in hotel "Smit" te Middenmeer een demonstratie gegeven met een stofzuiger die werkt zonder elektrische kracht. Veel belangstelling van dames die van elektriciteit in de Polder verstoken zijn. 13 okt. 1936. Bezoek aan het P.E.N. te Bloemendaal en Schiphol. Geadviseerd wordt om gesmeerde boterhammen mee te nemen; het bedrijf P.E.N. zorgt voor de belegging!. In 1936 sluit de Afdeling zich aan bij de Landelijke Bond.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2003 | | pagina 33