4 m n wt i de totale kosten 180.000,- of gemiddeld 13.850,- bedragen. De typen m worden gedekt met riet, behalve de woning, welke een pannenbedekking krijgt. De typen n worden geheel met pannen gedekt. Hoewel de rietprijs behoorlijk is opgelopen, is het in economisch opzicht nog mogelijk gebleken deze fraaie Hollandse dakbedekking in concurrentie met pannen te blijven toepassen. Aan de enige boerderij die binnen een dorpskern is gebouwd, is de naam Koningin Emma Hoeve gegeven. Deze boerderij wordt gedurende de zomermaanden ter bezichtiging open gesteld voor het publiek, dat tevens een in het gebouw ingerichte tentoonstelling over de opbouw van de nieuwe polder kan bezoeken. Op 30 juli 1936 werd de bouw van 34 boerderijen van het type q, r, en s aanbesteed voor een totaalbedrag van 409.500,- Buiten deze aanbesteding vielen de rietbedekkingen, betonramen, brandvrije stalzolderingen, stalinrichtingen, het slaan van Nortonputten en de aanleg van bliksembeveiliging. Tezamen vorderen deze een bedrag van 60.000,- zodat de totale bouwsom voor 34 boerderijen 469.500,- bedraagt. Dit is gemiddeld 13.800,- en dus vergelijkbaar met de eerder gebouwde typen m en n. 1933 J 1934 1935-1936 1937-1941 In 1934 is ook de bouw van 4 boerderijen type p aanbesteed. Het verhaal gaat dat dit formaat bedrijfsgebouw is ontstaan als antwoord op de uitdaging van directeur Roebroek, of het mogelijk zou zijn een boerderij voor 4000,- te bouwen. Het betreft hier gebouwen met slechts twee spantvakken welke na de onderwaterzetting allemaal met één of twee spantvakken werden vergroot. 17 r I I I M 4ÜZÜZ] J dZDÉEI 4 CD *3 Ontwikkeling van de boerderijtypen in de Wieringermeer

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2003 | | pagina 19