één kap. Om enige variatie te krijgen in het uiterlijk, is aan de bouw verschillend vormgegeven. Type g werd uitgevoerd met een iets uitgebouwde woning en was voorzien van een rieten kap met wolfseinden. De bekendste van dit type was de Koningin Emma hoeve. Type h kreeg eveneens wolfseinden, maar had een woning over de hele breedte en geen dorsdeuren aan de voorzijde. Type j werd uitgevoerd met topgevels en werd gedekt met pannen. Alle boerderijtypen werden door de Directie Wieringermeer ontworpen op 1 na. Dit type K is ontworpen door een particuliere architect J. Jans uit Almelo. Deze interesseerde zich zeer voor de boerderijenbouw. Voor het ontwerp van deze boerderij, waarvan er uiteindelijk twee zijn gebouwd, heeft hij zich laten leiden door de Westfriese stolphoeve. In uiterlijke vorm is hij daarin zeker geslaagd, maar bij gebrek aan voldoende ruimte zijn zowel de schuur als de woning niet aan hun trekken gekomen. De tweede uitgifte in 1934 betrof 9 gemengde bedrijven van circa 50 ha, 4 van 25 ha en 4 van 10 ha. Het uitgangspunt om het woongedeelte en de bedrijfsruimten onder één dak te bouwen werd bij het grootste mode! (type m) gehandhaafd. Wel werd het woongedeelte zijdelings verschoven en iets uitgebouwd om aan de voorzijden een bredere doorgang te krijgen naar het bedrijfsgedeelte. Bij de boerderijen voor 25 hectare (type n) werd de woning om ontwerp- en technische redenen vóór de schuur gebouwd en met een verbindingslid hieraan verbonden. De schuur heeft uit practische overwegingen een asymetrisch dwarsprofiel gekregen. Op de bedrijven voor 10 hectare werd een kleine boerderij met alle ruimten onder één dak gebouwd. Het betreft hier type p, een boerderij van 11.75 bij 12.50 meter. Van 1939 tot 1941 zijn er nog een groot aantal pioniersbedrijfjes uitgegeven. Dit waren gemengde bedrijven van 10 tot 15 hectare, die aan daarvoor geselecteerde medewerkers van de dienst en betrokken bij de inrichting van de polder zijn uitgegeven. Deze boerderijen zijn van het type p en u en zijn bijna gelijk aan eerdergenoemd type p, zij het iets langer. In het centrum van de polder zijn tenslotte 36 tuinbouwbedrijven type pt gesticht. Voor het bewaren van de tuinbouwprodukten werd de stalruimte van het voorgaande type vervangen door een geventileerde bergruimte. Naast het gebouw werd een opslagruimte aangebracht van 3.50 bij 7.00 meter. Gestandaardiseerde bouw: Het Wieringermeermodel De behoefte om tot een systematische opzet voor de ontwerpen van de schuren te komen werd gevoeld toen de bedrijven voor de uitgifte van 1935 bekend werden. Deze uitgifte betrof 45 akkerbouw- en gemengde bedrijven. De bedrijfsgrootte typej 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2003 | | pagina 17