ONTVANGEN ARTSKELEN: 12 Heer L. Kerckhoffs: klein gereedschap w.o. zeismessen, kiembakken, vlashouder, wieders en schijvenset. Heer B. Blijdorp: tijdschriften Land en Water no. 1 maart 1957; Het Deltaplan en zijn verschillende facetten; Landaanwinning in het Waddengebied; De waterhuishouding van Nederland 1959; Landaanwinningswerken Denemarken en Sleeswijk Holstein 1958. Brochure Ned. Ver. Voor landaanwinning 1951. Nota: Proeve van een Nat. Econ. Beoordeling van investeringen toegepast op de inpoldering van Oostelijk Flevoland 1958. Heer J. de Jong: boekje met loongegevens Agr. Soc. Fondsen; vakantiefonds voor de landbouw opplakboekje 2x. Mevr. M. Karman: foto 1932: werkploeg aan de schop. Mevr. G. Kooy-Zijlmans: vlag CSV. Mevr. S. Blaauboer: Plan voor fruittuin, schets Waardweg. Fam. Oostra: Programmaboekje paardenkeuring 2 juli 1958; plankje aardappelkist met naam F. Oostra. N.N. zinken vuilnisemmer Gem. Wieringermeer; houten klem voor sigaren. Mevr. T. Moors: Alg. Pachtvoorwaarden 1 aug. 1940; notulen vergadering Zuiderzeeraad 27 juni 1944. Heer P. Veenhouwer: herdenkingspenning van Joods Werkdorp Nieuwe Sluis t.g.v. onthulling Monument 9-11-1989. DamesVos: Flevo 50 jaar 1946-1996. Heer F. Spekreyse: Vrij Nederland van 29 dec. 1945. Heer P. Otten: Ingelijste foto "Gat van de dijk luchtfoto; Noord Hollands Dagblad 30 april 1985; 2 foto's werkkamp Slootdorp april '02; boekje loongegevens Agr. Soc. Fondsen. Mevr. J. Janssen-van Dam: Bedrijfsvoorlichting 25 jaar, toneelstuk. Heer H. Haastrecht: boek met tabellen van maalgegevens van gemaal Lely jaar 1945. Fam. Cevaal: foto Molen Medemblik. Heer O. de Vries: 2 foto's. Notulenboek Slootdorp Vooruit" 1948-1992. H. Klaver: foto's en kaarten Waterschap Hollands Kroon. Heer M. Bischoff Tulleken: vlaggenopsteekstok. A. Verheyen: "Wieringermeerliedjes". Dorpsvereniging De Ruimte: archief vanaf 1975. Mevr. Gerritsen: Jaargang Wieringermeerbode 2002; 2 ansichtkaarten ouderen bij paleis Soestdijk 1961. Fam. Teeling: Wieringermeerbodes: jaargangen 1993 -2001. Grote foto 1e bestuur Genootschap. Heer. Haverkamp: boekje: Van Kauri tot Euro. Heer A. Herweyer: Krant de Rott. Post ,30 april 1941, geïllustreerd maandblad voor het bezette Ned. Gebied. Heer H. Muller: plankje aardappelkist; vlaswiedertje. Mevr. E. Plas: Afscheidsdienst in RK kerk 12 jan 2003. Menr. H. Vos: map met plattegronden van dorpen en W'meer, RABO uitgave; kaart van Nederland, geplastificeerd. R. Haverkamp:4 ansichtkaarten van W'meer, 4 suikerzakjes café de Maaier, Scholengemeenschap N.N.: zomerprogramma zakenclub Middenmeer 1984. Heer. J. Haverkamp: Kon. Boodschap no. 1: Instelling van een openbaar Lichaam voor drooggelegde en droog te leggen delen van het IJsselmeer 1934-1935; kaart met overzicht van gemeentegrenzen. Hist. Ver. Wieringen: Wieringen, een lappendeken, 2e ruilverkaveling. Mevr. F. Biesheuvel: houten doosje souvenir Middenmeer met afbeelding van boerderij. Heer P. Koolhaas: 60 jaar Peulvruchtenhandel, 1958; Boer en Marktontwikkeling Ned. Land- en tuinbouw Cebeco-Handelsraad 1949-1974. Fam Vlas: fotoboek afscheid dierenarts Bouwman 1983; fotoboek van rashondenshow in Emmahoeve 7-9-1980; 2 plakboeken over de Basset Griffon honden; Boek: Palen van gewapend beton door P.J. van Tussenbroek - G. Vlas - J. Krikke 1973; "Ophogen en verzakken" afscheidsvoordracht G. Vlas 16 dec. '92; foto 6 grand basset griffons; poster aankondiging Rashondenshow 7-9-'80; poster van manifestatie paleis Soestdijk 1980; 2 Prijsbekers 1984; Beeldje vrouwenfiguur Vera van Hassel. Heer H. Immink: 50 jaar Cultuur op de Zeebodem (Thalia). Heer B.G. Bakker: Oudheidkundig Bodemonderzoek in het Zuiderzeegebied, door G.H. v.d. Heide overdruk 1947. Heer J. Kroon: Afsluiting en drooglegging en eilanden der Zuiderzee, plaatjesalbum. N.N. Koetelkrant 2003. Mevr. V. Schaafstra: krantenknipsels uit jaren 1930-1935. Mevr. van Beekveld: 7 bidprentjes o.a. priesters Broersen, Klaver, Zijistra, de Wit, van Oers. Mevr. K. Iwema: verslagen van Centrale Classificatiecomm. 1950-1954; grondkaart van Kavel H 42-43.; Alg. Pachtvoorwaarden 1930; Alg. Pachtvoorwaarden t.n.v. R. Iwema ingaande 1937. Alle gevers hartelijk bedankt!

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2003 | | pagina 14