VARIA 531 In deze nieuwe rubriek doet de redactie allerlei korte mededelingenOok vragen, korte opmerkingen en verzoeken uwer zijds kunnen in deze rubriek worden opgenomen. We willen graag dat deze Kroniek een blad wordt van en voor alle leden. U kunt daartoe de redactieleden benaderen Sinds kort kunt u Het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer vinden op internet onder www.WierinKermccr.ort» Onze website is nog steeds in ontwikkeling. Heeft u verhalen of foto's, films, video's of andere materi alen van historische waarde, laat het ons weten, of geef het in bewaring voor het nageslacht. Het bestuur van Het Genootschap streeft naar een fikse toe name van het aantal leden. U kunt hen daarbij helpen door leden te werven. Laat anderen deze Kroniek ook eens inzien, want onbekend maakt onbemind! Op de volgende bladzijde vindt u een inschrijfformulier. Biedt deze uw vrienden, buren of familieleden, (ook van ver), eens aan. Het nieuwe pand aan de Brugstraat in Middenmeer is iedere zaterdagmiddag voor publiek toegankelijk van 14.00 - 17.00 uur, en verder op afspraak. Ter plekke kunt u bijv. de archieven inzien en eventueel kopiëren, (a 25 ctp.stuk) Meenemen naar elders is om begrijpelijke redenen niet toe gestaan Graag willen we kennis maken met mensen die bereid zijn om als vrijwilliger(-ster) mee te werken op een zaterdagmid dag tijdens de openstelling van ons pand. Ligt de rol van gastheer(-vrouw) u? U bent van harte welkom. Kontakt hiervoor op te nemen met mevr. Wil Maris.(zie omslagblad) Via de plaatselijke Vrouwenbonden kunt u zich aanmelden voor een cursus historisch onderzoek (6 ochtenden; dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 u.) te beginnen op 23 jan. 2001. Hierbij komt zelfwerkzaamheid op de eerste plaats. Zie het programmaboekje van uw vrouwenorganisatie. Om te noteren: De eerstvolgende jaarvergadering voor de leden van Het Historisch Genootschap voor de Geschiedenis van de Wieringermeer is vastgesteld op dinsdag 13 februari 2001. De redactie van deze Kroniek wenst alle lezers prettige feestdagen en een jaar 2001, waar men later met blijdschap op terug zal kijken.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 8