- dhr Germs: 2 (copy) foto,s noodlanding Messerschmidt op land Robbenoordweg -dhr A H Wierts: in geval van calamitietem gedurende WOU bv inundatie voor wijk III, groep 10, groepsleider dhr J Wierts, 8 gezinnen met circa 59 personen, enveloppe en labels voor de sleutels van de woningen van dhr J Wierts; A W v Soesbergen, W N van Liere, J G Smit, A Nauta,A W M Verheijnen, F J Stam en A Cammaert; briefkaartgestempeld 16-11-1944 te 17.00 uur,aan dhr J Wierts,groepsleider -van mw G RoossienOLanting:proces-verbaal van Eedsaflegging van J Lanting dd 24-1-'38 arbeidsovereenkomst met de Direc tie van "De Wieringermeer"dd 3jan38 met wijziging 2jan40+ 2jan41+brief Dijkgraaf en Heemraden Heemraadschap "De Wierin- germeer"+aanstelling Jochem Lanting dd 30nov43 miv ldec43+ verklaring afleggen der belijdenis in de Nederlands Hervormde Kerk te Slootodorp op 11 juni 1944; -dhr W Boonstra: 3 kaarten Wieringermeer 1948-1955+schrift met namen en kavelnummers van pachters+het Oude Durperslied+ folder vlasplukmachine+ boekje 50 jr NH Kerk Wieringerwerf+ informatiegids W'meer Hoe moet men solliciteren door A Sporen- berg+Jaargids 1966-1967 over Hervormd W'meer+kalender met landkaarten 1988+kaart West-Friesland met ged.W'meer in rol; -mw Janneke de Regt: boek Kreileroord leeft- 25jaar geschiede nis in woord en beeld+ genummerd kwartetspel W"meer+ 4 Rabo- kaarten W'werf+Sld+Kr"oord+M'meer plattegrond W'werf/M'meer Sld/K'oord+ excursiegids W'meer 1938; -dhr J de Jong,Gijs van gaalenstr 16 van dhr Politiek:brief kaart afschieten wild lid 1942/1943+ bewijs fen tagong Selskip "It nije lan"+ 2 ansichtkaarten doop Willem Alexander hand boekje over fluitclubs+boek "onder het hakenkruis" door H P de Hoogh en G de Flenis nov '45 29ste beschtijvende rassenlijst v d landbouw 1954 boek agrarische adressen 1998+krantenfoto F Boersma over drainage=materiaal+knipselboek over K'oord+ boekjes over K'oord-6- catalogus Kerkeveiling 5nov94 tbv kerkbouw Cserkeszölö collectebus; -dhr F J A Koopman: gevelsteen 1945 o.a. in boerderijen; -dhr C Keppel: 3 boeken over geslachten uit Wieringermeer van 1941 - 1975 aan de hand van o.a.Wieringermeerbode;mw G J Bruijn, Heemstede: 1 volledige Driemaandelijkse Berichten ZZW,jaargangen 1932 t/m 1938 okt 1931+distributiekaarten persoonsbewijs 1941+3 boeken over de Oranjes 1 Alkmaarsche Courant van 1928;boek K Norel "De tirannie verdrijven" 40jarig album Kon Wilhelmina+idem 50jarig+3 albums met ruim 170 foto's van de inundatie+eenenveloppe met bijna 50 foto's van de Wieringermeer uit de begintijd; -mw A Zijlmans.Mullerkope John Deere magazine van honderd jaar plannen over polders Toekomst Verleden speciale bijdrage Boerderij 60 jaar; -gemeente Wieringermeer (dhr R A Post)houten pennenlegger met wapenschild 2 ex folder Noord-Holland in Proza, Poëzie en Prenten van de Stichting Culture Raad NH 1 ex nr 23-1991-NH in Proza met korte beschrijving over Jos Kruit en Remco Ekkers 2 gedichten -Wieringermeer 1955+ Loutering en Colofon geda teerd 22-10-1991+ vaantje afscheid burgemeester F Omta-1-11-75 -dhr B Blijdorp: bodemkundige bouwvoorkaart v Wieringermeer; -dhr J K Muller,Kanaalweg 15: kogel van 19 kg gevonden op kavel G 72 (dhr Muller) 1995; -mw H G Lont-Herderaantekenboekje grootvader Johannes Heijnen van ongeveer 193 2; 529

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 6