TOEN: 50 jaar geleden. 20 jaar Wieringermeer Van woensdag 6 tot en met zaterdag 9 september 1950 wordt op grootse wijze het 20 jarig bestaan van de Wieringermeerpolder ge vierd. Naast een voetbal wedstrijd tussen Flevo en Sportclub Emmeloord en wedstrijden tussen diverse landelijke rijverenigingen is de Openluchtmanifestatie o.l.v. Carel Briels op de zogenaamde 'Wieringer- meerdag" te Slootdorp het hoogtepunt. Door het slechte, natte herfstweer viel de publieke belangstelling danig tegen. Het tekort aan inkomsten hierdoor noopte het organisatiecomité een beroep te doen op het waarborgfonds, gevuld met borgsommen toegezegd door Wieringermeerbewo- ners. le BEJAARDENBOND Op 23 september 1950 is de Algemene Bond van Ouden van Dagen, afdeling Wie ringermeer te Middenmeer opgericht. Het eerste bestuur werd gevormd door D.J. Braak, (voorz.). P. Neelen, (secr.) en H. Leijten,(penningmeester). AANTAL INWONERS De gemeente Wieringermeer telde in najaar 1950 6783 in woners. Hiermee werd het aantal ingezetenen van vöèr de inundatie (17 april 1945) al weer aardig benaderd. Op 1 januari 1945 telde de Wieringermeer 7025 inwo ners Smederij buiten bebouwde kom. De heer J. B. Koop te Wie- ringerwerf krijgt bij brief d.d. 21 september 1950 van de Kamer van Koophandel vergunning tot uitoefening van een smidsbedrijf aan de Medemblikkersluisweg. HAMSTERWOEDE Met het dreigende oorlogs gevaar ten gevolge van de strijd tussen Noord- en Zuid- Korea zijn eind 1950 steeds meer Nederlanders aan het hamsteren geslagen. Vooral waren, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in ons land schaars werden worden ingeslagen. Hierdoor ontstaat najaar 1950 in ons land een schaarste aan o.a. suiker en naaigaren. De fietsbanden- handel tracht schaarste te voorkomen door alleen een nieuwe te leveren tegen inle- vering van een oude band. AL BROEIKASEFFECT De zomer en het najaar van 1950 was zeer nat, (zoals nu 50 jaar later). Volgens de heer J. Slikker te Slootdorp: "Ik kan mij niet heugen ooit zo'n nat jaar te hebben meegemaakt". De aardappeloogst ging groten deels verloren en de suikerbieten kwamen met mondjesmaat van het land. UITGEBLAZEN Al enige tijd oefent de pas na de onderwaterzetting opgerichte Wieringermeer- fanfare wekelijks in de gymzaal te Middenmeer. Tijdens een gebruikelijke repetitieavond in oktober 1950 wordt het korps door B W gesommeerd de gymzaal te verlaten, daar deze de dag ervoor juist is voorzien van een nieuwe vloer. De repetitie werd verbouwereerd voortgezet in de bakkerij van bakker Kok. Nog lang werd er vals gespeeld. De le IJSBAAN De Ijsclub Wieringermeer besluit na goedkeuring van de gemeente, tot het In deze rubriek doen wij verslag van feiten en gebeurtenissen die 50 jaar geleden plaalsvon- den in de Wieringermeerpolder. Als bron hiervoor gebruiken wij de uitgaven van De Wieringermeerbode. In de Kroniek van april grijpen wij terug op de maanden januari, februari, maart en april van 50 jaar terug. In ons augustusnummer kijken we terug op de maanden mei t/m augustus, en in de decemberuitgave op de periode september t/m december 50 jaar geleden. 540

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 17