CREQNA op 18 en 29 lïlsi 1950 J 0JJtcië(c^ PRIJS 35 CENT voor HET CONCOURS VAN DE BOND VAN CHR. HARMONIE- EN FANFARE-VERENIGINGEN IN NOORDHOLLAND, TER GELEGENHEID VAN HET 15-JARIG BESTAAN VAN DE CHR. MUZIEKVERENIGING „SOLI DEO GLORIA" opger.7 ef.bruari 1935 wieringermeer dir. l. versluis in .het bosje' slootweg slootdo rp (wieringermeer) 538

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 15