Muziekvereniging "CREONA" Wieringermeer 537 De geschiedenis van Creona begint op 7 februari 1935. Op deze datum vindt de eerste vergadering plaats van de Christelijke Muziekvereniging "Soli Deo Gloria". De initiatiefnemer was de heer S. BandringaEr werd besloten te beginnen met een zeventiental tweedehands blaasinstrumenten en een grote trom. De eerste uitnodiging voor een optreden was in verband met de Polderdag. Het geheel stond onder leiding van dirigent de heer P. JacobiDe deelname aan concoursen was een regelmatig terugkerend evenement, waar tal van eerste prijzen zijn behaald. Tweemaal is het Bondsconcours in de Wieringermeer gehouden In de jaren tot 1946 hebben 5 dirigenten de leiding gehad. Daarna kwam de heer L. Versluis die de dirigeerstok in handen nam. De heer S. Tiemersma had hierna 15 jaar de leiding. In deze periode is er uiteraard veel gebeurd. In 1954 werd begonnen met de aanschaf van uniformen, eerst echter kwamen alleen petten. Snel daarna een wit overhemd - blauwe das en donkerblauwe broek. Eind jaren zestig werd het moeilijk om de leden bij elkaar te houden. De fanfare telt dan nog amper 20 leden. Op één van de vergaderingen toentertijd rijst zelfs de vraag op: "Hoelang hebben we in Wieringermeer nog een muziekvereniging?" Na lang heen en weer gepraat vindt er in 1969 een herstructurering plaats. In juli 1969 wordt "Soli Deo Gloria" opgeheven. Een nieuw bestuur werd gevormd. Door middel van een prijsvraag krijgt de muziekvereniging een nieuwe naam: "CREONA", wat betekent CREatieve Ontspanning Na Arbeid. Het eerste concert vindt plaats in november 1969 in Hotel Smit. Ook werden de lessen voor de leerlingen weer hervat. Begin jaren zeventig werd actie ondernomen voor de aanschaf van nieuwe instrumenten. Om het benodigde geld boven tafel te krijgen werd een groten lotenverkoopactie georganiseerd met als hoofdprijs een nieuwe Fiat 127. Op tal van festiviteiten was "Creona" aanwezig, zoals bijvoorbeeld de opening van de Sporthal, opening van De Oude Beurs, installatie van Burgemeester Knorr, de Paralympics te Arnhem, radio-uitzending van de Tros, "Muziek in vrije tijd" van de NCRV en de jaarlijks terugkerende dorpsfestiviteiten. Onder leiding van dirigent J. Norbuis is een LP gemaakt waar zowel de drumband en fanfare aan meegewerkt hebben. In 1977 ontving "Creona" van Carnavalsvereniging De Meerkoetelaars een onderscheiding op het gebied van Cultuur. Tot op heden verleent "Creona" nog steeds haar medewerking tijdens de carnavalsavonden in De Beurs. Ook is jarenlang de "Creona Bigband" actief geweest en heeft voor menige gezellige en muzikale avonden gezorgd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 14