KENT U DE WIERINGERMEER? VRAGENLIJST en FOTOWEDSTRIJD 514 Onder deze titel leggen wij u, nu de Wieringermeer 70 jaar geleden voor het eerst droogviel(21 augustus 2000), een lijst met vragen voor. Vragen die te maken hebben met de geschiedenis van onze mooie polder. Misschien weet u de antwoorden zo voor de vuist weg. Zo niet, dan zijn er veel boeken beschikbaar zeker in ons pand aan de Brugstraat te Middenmeerwaarin het wel en wee van de Wieringermeer beschreven staat. Wij dagen u uit deze vragen te beantwoorden en uw oplossing, o.v.v. naam en adres, te sturen aan de redactie van deze kroniek(Brugstraat 11, 1775 BC Middenmeer) U kunt uw oplossing aldaar ook afgeven op de zaterdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur. Onder de goede inzenders verloten we drie prijzen. Tegelijkertijd organiseren we een fotowedstrijd over de WieringermeerIn ons gebouw aan de Brugstraat hangen 20 foto's gemaakt ergens in de polder door de heer Bouke Bakker. U wordt gevraagd betreffende plaats te benoemen. In het genootschapsgebouw liggen de invulformulieren klaar. U kunt daar iedere zaterdagmiddag terecht om blijk te geven van uw kennis van de WieringermeerHet bestuur van het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer stelt hier voor de goede oplossingen 3 prijzen beschikbaar. Beide xwedstrijden' lopen tot 1 oktober a.s. We wensen u heel veel succes, want gemakkelijk is het niet. De redactie. KENT U DE WIERINGERMEER? VRAGENLIJST 1. Op welke datum werd de dijk van de Wieringermeer gesloten? 2. Wie was de eerstgeborene in Wieringermeer, en wanneer zag hij/zij het eerste levenslicht? 3. Wanneer is men met de bouw van Kreileroord begonnen, en welke straat aldaar werd het eerste bewoond? 4 Wanneer is ons huidige gemeentehuis in gebruik genomen? 5. Wanneer werd Wieringermeer een zelfstandige gemeente, en wie was de eerste burgemeester? 6. Welke plant werd na de eerste drooglegging ingezaaid om de zeebodem te ontzilten? 7. Wie werd de 10.000-ste inwoner van Wieringermeer, en wanneer is hij/zij geboren? 8. Wanneer zijn de eerste 10 dubbele woningen in Sluis I bewoond geworden? 9. Wat is de naam van het carillon bij het gemeentehuis te Wieringerwerf 10. Wanneer is de vuilstortplaats van C.A.W. nabij Medemblik geopend? 11. Hoeveel kilometer wegen telt men in Wieringermeer?

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 9