513 eerste Zuiderzee-polder 1 boek dier en plant in Polder land in de IJsselmeerpolders door Personeelsblad RIJP mei 1973 kopie pagina's 19 t/m 34 De Wieringermeerpolder Publicatie nr 52 jan. 1977 door directie Zuiderzeewerken Lelystad 10 bladen Dienst der Zuiderzeewerken o.a. dieptekaart Zuiderzee Publicatie nrs 14+38+48. dhr de Jong, Kreileroord (van dhr Politiek): 1 ingelijste afbeelding van een Thorwaldsen Kristus, gemaakt door Almquist's Könstförlag te Halsingborg (N)+ 1 doos zeepstaven gefabriceerd door: Adelaar Zeepfabrieken te Wormerveer, tijdens de oorlogsjaren WOU; mw G Roossien - Lanting, te Den Oever: 2 foto's van eerste drooglegging Wieringermeer; mw A Leijten, Havenstraat 20:1 opgeplakte foto van de bestuurscommissie in Wieringermeer van de laatste vergade ring op 28 juli 1941; mw D Scholten - Hauwert: Herrijzend Wieringermeerland 3e jaargang nr 33 van 14dec47+ krantenknipsel over hongerwin ter (voedselzoekers); mw G Terpstra - Broer: bloembollenzeef van 70 jaar oud van vader Simon Broer; dhr A VerbruggenSchervenwegjaarboekjes Hollandse Maat schappij van Landbouw 1939 1941+ 1953 1955; mw G Wijngaarden - de Vries: 16 ansichtkaarten van begin 1935 o.a. Slootdorp+Middenmeer met graanpakhuizen gemaal; dhr Putto: 4 nieuwe ansichtkaarten van Wieringerwerf mw Cevaalingelijst diploma uitgereikt in januari 1930 door Kring Walcheren van de Zeeuwse Landbouw Mij aan" dhr L J Cevaal als bewijs, dat hij bij de ploegwedstrijd 1929-1930 uitmuntend ploegwerk heeft geleverd, dat met een medaille is beloond" dhr G Rademaker:1 programmaboekje 20 jr Wieringermeerrui- ters 1967 mw M Kroon, Elzenhof: "De eerste 50" jubileum uitgave 50 jr Gereformeerde Kerk; dhr J M Schievink:gevonden dmv detector bij bouwrijpmaken wijk Oosterterp: 1 onderdeel van machinegeweer+ 1 lepel+ 1 spijker 1 lepeltje 1 (lichtgewicht) bakje 1 gaaf potje knop met blauw versierd: 1 koperen knoop 1 pfennig 1 cent (uit WOU) 1 cent 1917 1 Deventer munt+ 2 geglazuurde scherven 1 Westfrisiamunt mw Margriet van Die - Nap: Excursie toelichting 1933+1934+ 1935 Excursiegids 1936+1937+1939+ Gemeente-Raadsstuk 1949, nr 65+ Verslag 1945-1949 met 2 bijlagen van Dienst Wederopbouw Wieringermeer kaart Wieringermeer met adres senlijst van pachters+ De inundatie van de Wieringermeer in 1945 door E de Cock en W J Z Willemse; dhr C Meeuwsen: 1 mapje met 10 snapshots Wieringermeer uit begin periode; mw T Kranenburg-Spaans: 1 ansichtkaart Afsluitdijk+ 1 ansichtkaart sluiten Vlieter; erven G P van Bleisem,destijds elektro-monteur gemaal Lely van 1930-1933 en gemaal Leemans van 1933-1963reproducties van aquarellen in originele map nrs 1+2+4+5+6+7+8+11+12 mw ACM Teeling-Geersboek Wieringermeer van toen naar nu.. Het bestuur wil u allen van harte bedanken!

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 8