512 Het Genootschap ontving van dhr E Vos:penning van de Christelijk Nationale Mavo Midden- meer 1949 - 1987 en een openingscadeau; dhr G Rademaker: 3 schildjes van v/h Accordeonvereniging Nieuw Leven Middenmeer met jaartalhouders 1953 - 1963 fotofolder uitvoering 9 mrt 1963; dhr B Blijdorp: boek Zuiderzeeland, nieuw land in wording door K A Bazlen mei 1952; Oudheidkundige Vereniging Medenblick; boeket bloemen tgv de opening van het nieuwe pand; Historische Vereniging Wieringen:boek Wieringen in ansicht kaarten 1950-1970,uitg. 1996; boekje Wieringer begrafenis, uitgave 1989- door Historische Vereniging Wieringen; Helderse Historische Vereniging: Atlas "Natuurgebieden Den Helder" dhr J 0 Beukemaboek "het geslacht Groeneveld" (met o.a. moeder van J O Beukema); dhr en mw Zuidema, Dwarspad: videoband landbouwwerk Kwant oogstwerkzaamheden+ "Van vlas tot jas" een prachtig schild over de bewerking van vlas met bijbehorend gereedschap; dhr J M G M Kerckhoffs, Dr Lovinkstraatscherven gevonden bij boerderij Wagenpad 6; een schrepel en drie-delige haarspit t.b.v. zeis enz.; akte van verpachting tusschen Den Staat der Nederlanden en L H Kerckhoffs dd 1-11-'37 (zijn vader); wijziging pachtvoorwaarden indexcijfer Weiland met lijst van ondertekenaars; 1 ex Algemene voor waarden voor pachtgronden in de Wieringermeer dd 6 febr 1942; kaartje stand der werkzaamheden aan wegen en bruggen op 1 jan 1935; mw J Metselaar - Hartmansrood-wit-blauw vlag; fam van Dok:l grote foto: dhr H Meijer en Snooyink; idem dhr Wassink;idem: mw van der Heide - dhr Roossien; idem mw van der Heide - dhr Meijer overgewaaid papieren servetje van de brand van hotel SmitMiddenmeer mw B Ackermann - Meijer:handwerken lagere school Middenmeer 1949, destijds onderwijzeres mw G M C van Don-Moes: 1 sokje 1 pannenlap (model kan)+ 1 washandje 1 babysokje; dhr Marinus Meeuwsen:l ex Land in Zicht 4e jaargang sep 1931 Herrijzend Wieringermeerland nrs 3+4+8-1945+ tekst Liedje van verlangen 1932(over bedrijfsboerenvergunning toegang Wieringermeer dd 25mrt46 lijstje adressen,bezor gen "dagelijks nieuws Slootdorp" (voor zichtig doorgeven- oorlogstijd)+ 1 maandblad voor vrijheid en recht le jaar gang nr 2 1 ex Wieringermeerbode nr 54-zaterdag 11 mei 1940+ 1 ex Flevobode le jaargang nr 43-17 april 1946; mw van Liere-Meulenberg1 telefoonboekje feb 1959 boekje Wieringermeer door van Campen met naam Maatje Meulenberg; dhr P S Teeling:9 kleurenfoto's Schelpenwijk in aanbouw+ lx Brugstraat/hoek Nijverheidsweg 9x Oosterterp I en II; lx Venusstraat 2x Kroonwaard; dhr L van Malsen, Den Oever, 1 kaart grondgebruik Wierin germeer 2 folders Afsluitdijk (1 Engels en 1 Franstalig) 1 folder Wieringermeer 1 folder Afsluitdijk 1932-1982 1 boekje compact geography of the Netherlands+ 1 boek du poisson a la moisson 1 boekje Les Travaux du Zuyderzee 1 boekje Wetenswaardig Rijksdienst IJsselmeerpolders 1 folder zwemwater in IJsselmeer 1 folder Wieringermeer,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 7