Poldeffeestdag Hotel Smit VARIA In deze nieuwe rubriek doet de redactie allerlei korte mededelingenOok vragen, korte opmerkingen en verzoeken uwer zijds kunnen in deze rubriek worden opgenomenNe willen graag dat deze Kroniek een blad wordt van en voor alle leden. U kunt daartoe de redactieleden benaderen WIERINGERMEER. 26 EN 27 AUGUSTUS a* DEN GEHEELEN DAG MUZIEK. GEZELLIG STRIJKJE. - VRIJ ENTRÉE. 510 Sinds kort kunt u Het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer vinden op internet onder wwwWicringcrmeer.ore Onze website is nog in ontwikkeling. Heeft u verhalen of foto's, films, video's of andere materi alen van historische waarde, laat het ons weten, of geef het in bewaring voor het nageslacht. Het bestuur van Het Genootschap streeft naar een fikse toe name van het aantal leden. U kunt hen daarbij helpen door leden te werven. Laat anderen deze Kroniek ook eens inzien, want onbekend maakt onbemind! Het nieuwe pand aan de Brugstraat in Middenmeer is iedere zaterdagmiddag voor publiek toegankelijk van 14.00 - 17.00 uur, en verder op afspraak. Ter plekke kunt u bijv. de archieven inzien en eventueel kopiëren, (a 25 ctp.stuk) Meenemen naar elders is om begrijpelijke redenen niet toe gestaan Graag willen we kennis maken met mensen die bereid zijn om als vrijwilliger-stermee te werken op een zaterdagmid dag tijdens de openstelling van ons pand. Ligt de rol van gastheer-vrouw) u? U bent van harte welkom. Op 21 augustus aanstaande bestaat de Wieringermeer 70 jaar. Ter gelegenheid van dit feit heeft de redactie een prijs vraag opgenomen in deze Kroniek. Tevens wordt er een foto wedstrijd georganiseerd in ons nieuwe onderkomen. Beide onder het motto: "Kent u de Wieringermeer?" We dagen u uit. Nog steeds kunt u een naam opgeven voor ons nieuwe pand aan de Brugstraat. Het bestuur is benieuwd naar uw inzending. Middenmeer B ZATERDAG NA DE FEESTELIJKHEDEN en ZONDAG VANAF NAM. 2 UUR

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 5