8e JAARGANG 2000/2 no26 508 Beste leden van ons Genootschap. Met genoegen kijken we terug op de opening van ons pand Brugstraat 11, op 15 april 2000. Eindelijk bereikten we wat we graag wilden: een eigen ruimte.Onze gedachten gingen toen, 15 april, terug naar de eerste drooglegging, 70 jaar geleden. Dat was echt in het begin, het ontstaan van onze Polder en zoals de heer H.A.Giesen zei:"Er was echt helemaal niets", maar uit dat niets, is zoveel voortgekomen en zo is onze geweldige Polder ontstaan. Op 21 augustus 2000 mogen we de drooglegging gedenken. Laten we op die gedenkwaardige dag "21 AUGUSTUS" de vlag uitsteken voor elkaar, voor de werkers van toen tot en met nu. Want als U, nu ik dit schrijf juli 2000,door de Polder gaat en de natuur op zijn mooist ziet, de landerijen in volle pracht, de dorpen ieder met hun eigen karakter, de bruisende industrie en de actieve middenstand en het bestuurlijk gezag, dan zijn er veel redenen tot dankbaarheid. Bij dit alles bruist ons Genootschap, ons ledental groeit gestaag door naar 700 leden. We willen graag doorgroeien naar 1000 leden, om een gezond financieel geheel te krijgen. Een bijzondere verrassing was het cadeau van de Lyonsclub van de Wieringermeer en omstreken. Een prachtig in kleur uitgevoerde gevelbekleding met de afbeelding van DrIr. C. Lely met op de achtergrond de Wieringermeer Het werd ons aangeboden op 20 juli door de heer P. Kiel, voorzitter van de Lyonsclub. Het geeft een bijzondere uitstraling aan ons pand, hartelijk dank. Ons pand is iedere zaterdag open van 14.00 - 17.00 uur. Spontaan hebben vrijwilligers zich gemeld, om op zaterdagmiddag met twee personen aanwezig te zijn, om uitleg te geven en dit onder het genot van een kopje koffie en thee. Veel plezier met het lezen van deze Kroniek. Uw voorzitter C. Meeuwsen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 3