Samenstelling van het bestuur van het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer: voorzitter de heer C Meeuwsen, Prof.ter Veenweg 15,1775 BH Middenmeertel0227-502517 vice voorziter: de heer J Beentjes, Schagerweg 3, 1774 PA Slootdorp, tel.: 0227-603382 secretaris mevrouw ACM Teeling - Geers Beukenlaan 46, 1775 EC Middenmeer, tel.: 0227-502791 penningmeester de heer L Stuveling, Leeuwetand 42, 1775 BC Middenmeer, tel.: 0227-501900 leden: de heer N J Brugman, Karei Doormanstraat 24, 1771 AX Wieringerwerf tel.: 0227-602962 mevrouw T Kranenburg - Spaans, Alkmaarseweg 31, 1775 PR Middenmeer, tel.: 0227-656300 de heer S Veenstra, Sternstraat 45, 1771 AN Wieringerwerf, tel.:0227-601559 Redactie de heer W J Datema, tel.: 0227-501721 mevrouw T Kranenburg - Spaans, tel.: 0227-656300 mevrouw W H Maris - Eriks, tel.: 0227-502482 Lidmaatschap van het Genootschap f 25,00 per jaar. Huisgenoten betalen f 5,00 per jaar. Als u gaat verhuizen graag een mededeling aan de secretaris Bankrekeningnummer van de vereniging: Rabobank-Wieringerland 13.40.95.286 De vereniging staat bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar ingeschreven onder nummer: 40637248. de vorm van de Wieringermeer op het voorblad is overgenomen van het boek: "Tien jaar Wieringermeer 1930/1940 uitgave van de Directie Wieringermeer.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 2