- GA IN ZEE METDEENKABE PRIJSVRAAG VIERDE DORP Wieringermeer U.L.O. Wieringerwerf. Centrale Commissie School-athletiek. DE PAARDENFOKKERIJ IN DE WIERINGERMEER. Deze week weer drie zeer voordelige aanbiedingen No. 1 No. 2 No. 3 P. F. Hamstra W.werf. BEVORDERD naar KL II K. J. Bijst.erveld; H. J. Date- rna C. A. M. Janssen; J. F. M. Remmeren; P Kistemaker; C. P. Kroeze; R. Mook; A. F. M. Reijers; P. M. Rijck; C. Ruiter J. v.d. Sar; J. J. Schoutsen; J. M. A. Spanjaart J. A. C. Suij- kerbuijk; D. M. van Til; H. Wes- terlaken; C. C. M. Willemse; A. J. B. Winter; W. J. Wouts; W. Schuringa; A. Hoitink; J. Pieper. Niet bevorderd 7. Naar kl. III E. L. A. Aalders; W. Baarveld A. van Bode gom; M. Dankert; H. Doornbos J. A. ten Have; J. Ht ida; W. J. R. Holl N. E. Klare W. Kuperus; M. L. de Rijck; D. Straat; A. Versluis, P. Grootoman. Niet bevorderd 6. Naar Kl. IV J van Arendonck; J. Bos L. den Engelse; J. P. Horst; G. E. Marinus; J. J. Nouwen; W. J. A Pieper; P. Postma; H. Roo sendaal; S. Schotte J. Top; J. J. Versluis R. Zoodsma; F. de Zwart; S. G. Stolwijk; G. H. Smid S. N. de Jong. Niet bevorderd 1. Voor het diploma C. C. S. A. slaagden de volgende leerlingen der W.meer U..L.O. W.werf Kl. I. JONGENS Joop v.d. Sar Jan Spanjaart, Gerard Vermeeren, Kees Kroeze. MEISJES Gerda Marinus Stien Jansen; Rika Datema; Dily van Til. Kl. II. JONGENS Piet Grooteman. MEISJES Marijke Dankert; Léonie Geerlings Nel Klare Welmoet Kuperus Ria de Rijck; Adrie Versluis. Kl. III. JONGENS Feije de Zwart; Simon Schotte. MEISJES Jo Bos; Lenie den Engelse Annie Nouwen; Pietje Postma; Harmpje Roozendaal. Kl. IV. JONGENS Simon Crans; Jos. de Bont. MEISJES Tinie Lippens. In het wel bekende fokdistrict „Oostelijk Zeeuws Vlaanderen" werd door onze plaatsgenoot de Heer W. de Feijter, Tussenweg, aangekocht uit de bekende fok- stal C. Steyaart, de merrie „Olga van Melo". Dit is een merrie wel ke in haar klasse nog nimmer verslagen werd. Genoemde merrie was vorig Jaar nog een ernstige candidate voor het Nationaal Kampioenschap in Den Bosch. Mede werd door de Heer de Feijter aangekocht „Dora van Dorpzicht" uit stal „Verstraten" te Grauw, een merrie die op allo keuringen en tentoonstellingen hoog gepremieerd werd. De Heer A. v. d. Heijden kocht een hoog gepremeerde 2-jarige merrie van stallen Daelman te Westdorpe, welke het' bloed voert uit de allerbeste Belgische bloed lijnen. De Heer J. v. Wesemaele kochv uit de stal Steyaart „Annie van Melo" die eveneens als een goede fokmerrie bekend staat. Wanneer voor deze merrie's een goede hengst beschikbaar is, mag men aannemen dat de fokkerij weer een stap in de goede richting is gegaan. De Heer Hakvoort, Dolfijnweg kocht in Gelderland, uit een Con- curent du Geron merrie, een hengstveulen van Leon van Graauw. Gezien deze „grote" va der zijn ook hier de verwachtin gen hoog gespannen. De vooruit strevende fokkers onze hulde. 150 gr. frisse zuurtjes 25 ct. 200 gr.,Vruchtenhagel 25 ct. 100 gr. drop 35 ct. 1 pakje pudding 15 ct 525 f 1 Hierbij gratis 1 rol peper munt. 1 fles Eliterna koffie- extrakt f 1. 1 fles koffiemelk f 0.32 Samen voor f 1.19. f 1.32 1 ons thee naar keuze en 1 ons cacao naar keuze. Hierbij voor slechts 5 cent 1 .ons heerlijke frisse drups. Tot op heden is het vierde Wieringermeerdorp nog na loos. Wel zijn reeds verschd lende namen voor dit dorp ge opperd, doch „DE NAAM" i; nog niet gevonden. Zo hoorden wij naar de Kwelvaart noe men: Kweldam, Kwelvaartdarr Kwelhorn, Kweldorp en zelfs Kwelgeest. Verder suggereerde men Loggersdorp,. Bruinsveld, Vier, Oostdorp en Polderhoek. Zelfs dachten wij aan Over- werf en Mansholtveld. Wellicht weet één onzer abonné's de juiste naam, waar door voorkomen wordt, dat, gelijk Prof. Wiegers Bruin zich uitdrukte, weinig gelukkig ge vonden namen, zoals bij de be staande dorpen in de po' vermeden worden. Wij maken er even op attent, dat de namen Kwelderlust (Gr.) en Vier (N.Holland) reeds aan bestaande plaatsen zijn gegeven. Voor de drie meest geslaagde namen, of deze nu wel of niet van toeppasing worden, blijft buiten beschouwing, stellen wij mooie prijzen beschikbaar. Inzendingen daartoe moeten vóór 17 April schriftelijk wor den ingezonden aan de admi nistratie van deze courant Brugstraat 23, te Middenmeer, De prijzen gingen uiteindelijk naar: le prijs: A. Tamstra te W'werf met de naam: "Kreijmlerwoud" Vroeger bestond ter plekke Het Kreijmlerwoud. 2e prijs: P. Metselaar te Den Helder met de naam: "Graafstee", verwijzend naar A.C. de Graaf. 3e prijs: J. Frikken te Den Oever met de naam: "Korfmansdorp". verwijzend naar het zinken van een schip in vroeger tijd ter plekke, waarbij de kapitein zichzelf redde door in de korf aan de mast te klimmen. Hij heeft aldaar als eerste de zeebodem gevoeld. De latere naam "Kreileroord" was niet ingezonden. Later meer over de herkomst van deze naam.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 20