c.s.v.w. Volledige uitslagen der Kinderspelen te W.-werf gehouden. deel. Het bestuur van "Soli Deo Gloria" vindt dat dit om financiële redenen niet langer mogelijk is, daar het Bureau voor Muziek- en Auteursrechten, (BUMA), voor iedere serenade prompt een flinke rekening presenteert. Veel waardering is er daarentegen voor de Firma Van Wieren te Middenmeer, die de muzikanten gratis vervoerde naar de woning van de teruggekeerde soldaat. "Een woord van hulde voor dit expeditiebedrijf'. 20 JAAR WIERINGERMEER Op 27 juli '50 is er in Hotel Lely te Slootdorp een persconferentie ter uiteenzetting van de plannen voor de herdenking van het 20 jarig bestaan van de Wieringer- meerpolder. O.a. de heer Carel Briels, artistiek adviseur, voerde daar het woord. EERST OOGSTEN, DAN FEESTEN Het 20 jarig bestaan van de polder op 21 augustus 1950 zal met een grote manifestatie te Slootdorp gevierd worden van 6 t/m 9 september dat jaar. Er is gekozen voor begin-september i.v.m. de oogst werkzaamheden: "Eerst de oogst bergen, dan klopt het hart ook weer voor andere zaken", was het devies. ANDERE DEVIEZEN Wil de Nederlander op vacantie in het buitenland dan kan hij/zij in 1950 voor maximaal 300 gulden aan deviezen, dus in geval 'Belgische vacantie- ffancs', opnemen. Voor kinderen onder de 14 jaar geldt een maximum opname van f. 150,- aan deviezen. (Vlucht van kapitaal moest zo worden beperkt.) BOUW BOERENLEENBANK De bouw van de Boerenleenbank met woonhuis te Middenmeer, Brugstraat 4, huidige bibliotheek, Is op vrijdag 25 aug. 1950 aanbesteed. Aannemer G. Was- sink ontving als laagste inschrijver de gunning. Bouwkosten: f. 50.837,- GYM.VER. "ADVENDO" Op 25 juli '50 wordt te Wieringer- werf gymnastiekvereniging Advendo opgericht. Voorzitter werd dhr. Mul. In het eerste bestuur zaten verder: de dames Mosterd en Dekker, en de heren Holl, Schenk, van Baarveld en Hoekstra. ROKEN MOCHT NOG Op 15 juli '50 opent de heer Sjoerd Mellema zijn speciaalzaak in tabak, sigaren en 'cigaretten' en aanverwante artikelen. De zaak is gevestigd in de noodwinkel Fazantstraat 14, (voorheen Drogis terij "De Klaproos") Later vestigt Mellema zich "In 't Roockers Paradijs" aan de Terpstraat. EEN BAKKIE LEUT Koffie is in 1950 nog steeds net als kolen voor de kachel) op de bon. Met bon nr. 465 kan men 125 gram koffie kopen in de periode 14 t/m 29 juli 1950. Het rantsoen moet dienen voor 6 weken. De eerstvolgende bonaanwijzing zou op 24 aug.'50 geschieden. NACO- HALTEBORDJES In juli '50 plaatst de NACO de eer ste halteborden in onze gemeente, zowel in als buiten de dorpskernen. In die tijd reden er regelmatig overvolle bussen (soms wel 3 achter elkaar) van Almaar naar Leeuwrsen v.v. door de polder. In 1950 ontstaan de eerste plannen om te komen tot een Christelijke Sportvereniging Wieringermeer. Men wil turnen, korfballen en 'athletiek' beoefenen. De voetbalsport wordt in eerste instantie buiten beschouwing gelaten, 'daar "Flevo" op dit terrein haar taak heeft'. Op de eerste informatieve bijeenkomst (20 juli 1950) wordt besloten een korfbalvereniging op te richten. MEISJES 6, 7 en 8 jaar. a. Vlaggetjes steken 1. Ada Timmermans; 2. Jitske Haak 3. Lena de Vries 4. Hieltje Beelsma 5. Joke Muijlwijk 6 Joke Neep; 7. Marijke Gaals- wijk. b. Balllopen 1. Lenie Ver meer en; 2. Nel Mul; 3. Hilleke Veenkamp; 4. Minie de Geus 5. Gerda van Kampen 6. Jetty Dam 7. Truus Mertens. JONGENS 6, <7 en 8 jaar. Tafelloop 1. Theo van Dam; 2. Leo Vollebregt; 3. Kees Lont; 4. Tonny Spanjaart 5. Adje v. Rosmalen; 6. Bertie v. He- mert; 7. Yme v.d. Wilp. Blokiesrapen: 1. Henk Bethle- hem 2. Jan Schutrups; 3. Wim Renkema; 4. Kees Hofman 5. Hans Vijn; 6. Jan Kieviet 7. Bennie Smit. MEISJES 9 en 10 jaar. a Hoedje tikken: 1. Cathr. de Vries; 2. Pleuntje Mol; 3. Ren- nie Baarveld; 4. Rietje Reijers 5. Janny Horst. b. Touwtje springen: 1. Joke van Onna; 2. Tietje Bekkema 3. Trijntje van Ingen; 4. Hen- riette Kok; 5. Lenie de Caluwé. JONGENS van 9 en 10 jaar. a. Hindernisbaan: 1. Henk van Dam; 2. Dik Lont; 3. Rikus Wit- t.ink; 4. Piet Renkema; 5. Jan Bruijn; 6. Dirk Zeinstra. b. Hordenloop 1. Jan Adri- aanse; 2. Rense Koning; 3. Simon Smit; 4. Roelof Ovinge 5. Ro land Carsten; 6. Sieb Veenstra. MEISJES van 11 en 12 jaar. a. Hocky 1. Klaartje Hooij- kaas; 2. Marie de Vrieze; 3. Froukje Koning; 4. Janny' Plad- det; 5. Alie Addens. b. Ballopen 1. Tiny Govers 2. Nelly Wouts; 3. Jo Adriaanse; 4. Lia Spanjaart; 5. Hannie van Gosten. JONGENS van 11 en 12 jaar. a. Hindernisbaan 1. Freddv Crans; 2. Oebele, Tolsma; 3. Leo Jagtenberg: 5. Albert v.d. Sluis: 5. Cor Stolwijk. b. Touwtrekken JONGENS van 13 en 14 jaar. a. Hindernisbaan: 1. Wim van Dam; 2. Sabo v.d. Zwaag; 3. Kees Timmermans. b. Kusssengevecht 1. Dirk Visser; 2. Kees Timmermans 3. Wim Driesprong; 4. ..Piet Braat. MEISJES van 13 en 14 jaar. a. Kussendans 1. Willy Kift- ctra 2. Rosa de Blok. -<■- 524

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 19