TOEN: 50 jaar geleden. NEDERLAND, In deze rubriek doen wij verslag van feilen en gebeurtenissen die 50 jaar geleden plaatsvon- den in de Wieringermeerpolder. Als bron hiervoor gebruiken wij de uitgaven van De Wieringermeerbode. In de Kroniek van april grijpen wij terug op de maanden januari, februari, maart en april van 50 jaar terug. In ons augustusnummer kijken we terug op de maanden mei t/m augustus, en in de decemberuitgave op de periode september t/m december 50 jaar geleden. Een Wieringermeerpostzegel Op een postzegel van 6 cent is een oogstmachine met tractor in de Wieringermeer afgebeeld. De zege! maakt deel uit van de zomerzegels van 1950 met als thema de wederopbouw van Nederland, zomï.r.zegéij 1950 Cfcwr z**A f. i CHEMISCH BESTRIJDEN De bestrijding van insecten in de landbouwgewassen is in 1950 al aardig ingeburgerd. Dat ook het onkruid met chemische middelen moet worden aangepakt is dan nog lang geen gemeengoed. Er zijn veel landbouwers die hiervoor nog de schoffel prefereren. WOONWAGENKAMP In mei 1950 is een voorstel van B W aan de gemeenteraad in voorbereiding tot inrichting van een nieuw woonwagenkamp, het welk gelegen komt op de zuidelijke punt van kavel K.16 aan de Zuiderkwelweg, het latere "Kamp Oude Zeug". EEN EIGEN AMBULANCE Exploitatie van een gemeente lijke ziekenauto wordt nog niet lonend geacht. Ondanks aandringen hierop door de Wieringermeerse huisartsen, Hoogkamer en Tams- ma, zal gebruik gemaakt blijven worden van ziekenauto's van omliggende gemeenten, stellen B&W aan de Raad voor. De gemeenteraad, echter, honoreert de wens van de artsen, en besluit tot aanschaffing van een gemeentelijke ambulance ONDERZEEËRS in W'MEER Door het zeer natte en koude voorjaar in 1950 zien veel land bouwers zich genoodzaakt om hun aardappelveld weer om te ploegen, omdat er zich teveel z.g. 'onder zeeërs' bij deze planten voordoen. DE EERSTE AARDBEIEN Ondanks het slechte voorjaarsweer plukte V. Vermaat aan de Zeugweg de eerste aardbeien van de koude grond. HET BEGIN IS ER Op 1 juni 1950 heeft de heer G.L. de Smit als eerste bewoner aan de Oudelanderweg (in het kader van de boerderijenwederopbouw) zijn woning betrokken. DIENSTPLICHTNIEUWS Onder deze kop wordt bijna wekelijks met naam en toenaam bericht over militaire keuringen, intrede in actieve dienst etc. In de uitgave van za. 1 juli 1950 lezen we: Mattheus W. Wouts, Schelpenbol- weg F.32 heeft een oproep ontvangen om op 6 Juli a.s in actieve dienst te treden. Hij zal worden ingelijfd bij het commando luchtvaarttroepen. Voor herhalings oefeningen van 4 dagen zijn opge roepen: Leon M. Wezepoel, Meeuwstraat 19 en Al bert Postma Noorderdijkweg L.63. Met groot verlof zijn gegaan Marinus A van Hoof, Torenstraat 33 te Midden- meer en Jelte P Wiersma, Oude landerweg. ZEEPKISTKAMPIOEN De 11 jarige Piet Zeeman won de le prijs tijdens de Schager Kermis gehouden zeepkistenrace. Hij had vooraf veel geoefend samen met zijn buurtvriendje Renze Koning. LELYPARK OP KOMST? Raadslid dhr. Feikes dringt bij B&W aan om te komen tot "woningbouw voor bejaarde lie den". Het college acht het aantal bejaarden, dat in aanmerking zou komen nog niet groot, maar zij acht het niet onmogelijk, dat dit aantal in een betrekkelijk snel tempo toeneemt. Dhr. Feikes zou binnen 2 jaar dergelijke woningen of tehuizen gebouwd willen zien. B&W wil een en ander ook laten afhangen van de grootte van het toegewezen bouwvolume voor 1951. ZWEMDIPLOMA BEHAALD Za. ljuli '50 werd in het zwembad te Winkel voor de eerste maal diploma zwemmen gehouden. Ook de Wieringer- meerjeugd legde de bekwaam- heidsproef af, en het diploma A werd behaald door: Sjoerd v.d. Wielen, Marie Ridder, Martje Doornbos, Wouter Kranenburg en Jaap Kranenburg. Diploma B werd behaald door: Greta van Nieuwenhuijzen, Ada de Graaf Henk Kranenburg, Wiebo Poot en Arie Poot. HAVENVERKEER M'MEER Maandelijks is te lezen over de bedrijvigheid in de haven van Middenmeer. Door 11 schepen werd in de maand juni 1950 208 ton steen, 95 ton stukgoederen en 29 ton dakpannen gelost. Geladen werd: 30 ton stukgoederen en 20 ton graan. WELKOM ZONDER MUZIEK De gerepatrieerde jongens uit Indonesië viel steeds bij de ouderlijke woning een muzikale welkomsthulde ten 523

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 18