518 MOEDERMAVO PERIKELEN. Hoe geeft men op verzoek een jarenlang gevecht weer in een kort leesbaar verhaal? Een onmogelijke opgave en toch gaan we het proberen Nu in 2000 zou de Moedermavo 25 jaar bestaan hebben; misschien bestaat zij nog wel, men heeft immers alleen de naam veranderd. Hoe kon zo een noviteit op onderwijsgebied ondanks heftige tegenwerking van hogerhand toch in het onderwijsveld ontstaan? Van onderaf zogezegd. Via Engelse les aan huisvrouwen, meestal moeders van onze jeugdige dagschoolleerlingen, krijgen we het verzoek om die les overdag te geven.Een vaste avond is voor een huisvrouw min of meer een ramp. We pluizen de Wet op het Voortgezet Onderwijs na en daar blijkt NIET uit dat onderwijs overdag aan volwassenen verboden is. Natuurlijk ga je niet in je eentje als volwassene tussen tieners zitten, maar als er nu eens alleen enkele lokalen voor volwassenen bij een bestaande KLEINE mavo zouden zijn? Graag voor iets meer, iets meer dan alleen Engels. Maar dan wel integreren! Idioot? Nee, beslist niet! Tieners en volwassene, samen op een kleine school. Je meent het? Dit zou immense voordelen bieden. Denk eens aan schoolboeken, die er niet waren; aan docenten, die er niet waren; aan lokalen, die er niet waren; aan hulpmiddelen, die er niet waren; aan organisatie, die er niet was, etc. Daar zouden vele, vele bobo's toch wel voor vallen? Nou mooi niet, te goedkoop zeker! Sinds 1972 broedden we onze plannen verder uit, bestookten het ministerie en instanties met brieven, verzoeken, documenten en telefoontjes, maar nog steeds nul op het rekest. Het programma Over de Balk toont aan, dat overheden dikwijls duur verwarren met efficiency, bevoegd met bekwaam. De Moedermavo werd afgewezen door het ministerie, de Onderwijsraad, diverse bonden. We wisten dat we gelijk hadden:nu nog krijgen..We dachten al drie jaar na over het concept. Dat bleek wel. In luttele jaren waren er duizenden mavomoeders. Het duurde ook nog even voor men inzag, dat een bekwame onbevoegde docent net iets beter was dan een onbekwame bevoegde. Dat een kleine school beter was dan een "onderwijsfabriek". Dat vrouwen samen met tieners op een kleine school voor beide groepen ideaal is. De ene groep motiveert de andere. En hoe! Maar goed, daar kwam het jaar van de Vrouw in 1975; Joke Smit, Marie wordt wijzer,de vrouwenbewegingen, Opzij en de Culturele Raad Noord-Holland. Zij alle roerden zich.Het ministerie kreeg echt iets over zich heen. We organiseerden een hearing voor belangstellenden en tot onze verbazing zaten er opeens 400 vrouwen in de aula. Sommige compleet met peuters, kleuters en buurvrouwen als steun. Maar zoals we reeds vermoedden: geen man, geen enkele, zelfs geen brutale. We noteerden: wel een creche inrichten! Prof. Idenburg van het Centraal Bureau voor de Statistiek was inmiddels gekomen met een publicatie over Education Permanente wij waren krap een maand eerder prof. van Kemenade met: Eeuwig Durend Leren. Dus de tijd was rijp.Helaas had het ministerie een ander stokpaardje: de Open Universiteit en als doekje voor het bloeden: de Open School. De laatste voldeed niet geheel aan de behoeften en de Open Universiteit was eventjes een flinke stap te ver. Eigenwijs als we waren, stelden we: als je het onderwijsgat na de lagere school wilde opvullen, dan moest er allereerst een mavo voor vrouwen komen. Bovendien hadden zij dan eindelijk iets voor zichzelf.Mannen konden of wilden niet overdag en hadden altijd nog de avondschool. Met alle respect een school voor carrieremakers. Zij hadden een strak programma, geen tierelantijnen en per definitie een andere groep studentenDat was nauwelijks een optie voor onze,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 13