DANK ZIJ EEN BEWOGEN LEVEN: EEN TEVREDEN MENS. 516 Wie in de atlas op zoek gaat naar Oterdum, het plaatsje in Groningen, waar de nu 90-jarige WieringermeerderJan de Vries, werd geboren, zal vergeefs zoeken. Het dorpje van toen heeft plaats moeten maken voor de oprukkende industrie van Delfzijl. Oterdum is niet meer! In de buurt van dat dorp pachtte zijn vader in de beginjaren van de vorige eeuw een gemengd bedrijf van 80 ha. Een gezond bedrijf, maar met een groot gezin, (10 kinderen) en een economisch slechte tijd, (de dertiger jaren) was het ook voor het gezin De Vries moeilijk rondkomen. En toen in 1935 de pachtprijs werd verhoogd besloot vader De Vries de pacht op te zeggen, 't Was niet meer op te brengen. Er moest worden uitgekeken naar iets anders. Getipt door kennissen, dat er vier gemengde bedrijven beschikbaar waren voor nieuwe pachters deed vader De Vries een bezoek brengen aan de pas in cultuur gebrachte WieringermeerpolderEen wereldreis toentertijd! In datzelfde jaar (1935) verhuisde de familie De Vries van NO-Groningen naar een gemengd bedrijf aan de Nieuwesluizerweg nabij Slootdorp. Alleen Jan, de oudste zoon ging niet mee. Zijn toenmalige verloofde en latere vrouw had de nodige bezwaren tegen 'de emigratie naar Noord-Holland' Jan zocht en vond werk op een landbouwbedrijf in de buurt van Oterdum. Naar de Wieringermeer Toen zijn vader in 1937 een kavel van 25 ha bij het bestaande bedrijf gevoegd kreeg kon hij er wel een mannetje bij gebruiken. Zeker, omdat het bedrijf steeds meer omschakelde van veeteelt naar akkerbouw. Er was nog veel handwerk te doen in die tijd. Zo gebeurde het dat Jan de Vries - zijn vrouw was inmiddels wat bijgedraaid - in de Wieringermeer kwam werken bij zijn vader, en wonen aan de Waardweg. "De polder was nog kaal en nog veel was in opbouw. Het was nog veel pionieren. Pas in 1938 kwamen de eerste boeren aan de Waardweg. Een telefoontje plegen naar de schoonfamilie in Groningen gebeurde bij het Jodenkamp, waar Joodse jongeren, die naar Palestina terug wilden gedurende een half jaar een praktijkgerichte agrarische opleiding kregen" Samen met enkelen van hen behaalde Jan de Vries op de Oostwaardh ave - waar de heer Remmeren bedrijfsleider was - zijn melkdiploma "De poldergemeenschap van toen was gezellig. De mensen waren op elkaar aangewezen, en dat schiep een goede band"'Katholieken' had Jan de Vries in het Groningse nog nooit ontmoet. "Was goed mee om te gaan!" "We leerden respect voor elkaar tonen". Doch, zoals in die jaren gebruikelijk, bleven de hechte geloofsgemeenschappen sterk gescheiden, ondanks de goede samenwerking tussen de pionierende geestelijke voorgangers, de dominees Van Vliet en Finkensieper en pastoor Braak. Van de laatste is de gevleugelde uitspraak: "We zijn verschillend, maar werken voor dezelfde Baas!" Na eer (aar op het bedrijf bij zijn vader te hebben gewerkt werd Jan de Vries in 1938 bedrijfsleider bij boer De Nijs aan de Ulkeweg, de weg waaraan hij toen ook kwam te wonen. In 1939 moest Jan in militaire dienst, (van juli 1939 tot eind mei 1940. Tijdens de terugtocht na gevechten op en rond de Grebbeberg werd hij als krijgsgevangene van de Duitsers opgesloten in een kazerne te Utrecht. Deze gevangenschap duurde veertien dagen. Na de militaire dienst kwam Jan de Vries via Groningen - zijn vrouw verbleef toen bij haar ouders aldaar - weer in dienst bij De Nijs. Inmiddels groeide bij De Vries het verlangen eigen baas te worden. Maar omdat de nodige papieren ontbraken, - "Er moest immers gewerkt worden; doorleren was er niet bij", - werd hij driemaal afgewezen als pachter. Een landbouwcursus bij meester Heerink bracht uitkomst. Met dat diploma op zak kreeg Jan de Vries in 1940 een gemengd bedrijf toegewezen aan de Oosterkwel- weg, nr. 21, waar het jonge gezin in '41 de boerderij kon betrekken. De opbouw van het nieuwe bedrijf viel samen met de oorlogsjaren. Een moeilijke tijd, zeker ook omdat de grond in die hoek van de polder nog niet volledig cultuurrijp was"

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 11