Jaarverslag 1999 van de secretaris. Het jaar 1999 was voor het Genootschap een heel druk,be langrijk, historisch jaar, hetgeen hierna zal blijken. Het bestuur. Het bestuur bestaat uit: de heer C Meeuwsen, voorzitter; de heer J J Remmeren, vice voorzitter; mevrouw ACM Teeling - Geerssecretaris; de heer L Stuveling, penningmeester; mevrouw T Kranenburg - Spaans de heer N J Brugman en de heer S Veenstra Leden Op 1 januari 1999 had het Genootschap 328 leden; 243 leden, 79 gezinsleden en 6 instellingen. In de loop van het jaar gingen van ons heen: de heer H Kroon; mevrouw G A Bruins - Klein Lankhorst; de heer M van den Bout; mevrouw T Hazelbag - Heijnen en de heer P.Dam. De heer en mevrouw Albers; de heer Tekke; de heer Strobos en mevrouw E L A Vos - Aalders hebben bedankt als lid en één lid is afgevallen wegens het niet betalen van de jaarlijkse contributie. Tijdens de akties voor het verkrijgen van giften c.q. renteloze leningen voor Brugstraat 11 is meteen een leden werfactie gehouden. Per 31 december 1999 telde het Genootschap 582 leden t.w. 405 leden, 170 gezinsleden en 7 instellingen. Ledenvergaderingen In 1999 werd de jaarvergadering gehouden op 9 februari. Er waren slechts 47 leden aanwezig. Mevrouw W H Maris - Eriks bedankte als bestuurslid. In haar plaats werd mevrouw T Kranenburg - Spaans gekozen. Na de pauze hield mevrouw N Fijnheer - Rotgans een zeer interessante lezing over de geschiedenis van de Wieringer kerken en het reilen en zeilen van de lidmaten van de Nederlands Hervormde Kerken, die tussen 1650 en 1900 in de Kerkeraadshandelingen voorkomen. De bijeenkomst van 18 maart werd door 49 leden bezocht. Deze avond hield de heer C P J Suidgeest uit Tollebeek een dia-lezing over Schokland. Ook dit was een interessante avond Op 7 september werd in de bridgezaal van De Beurs een extra algemene ledenvergadering gehouden. Hierin werd een brief van de direkteur van de Rabobank Wieringerland voorgelezen houdende de mededeling, dat door de Bank na eind september helaas geen gastvrijheid meer kon worden geboden. 492

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 7