VARIA 491 Historisch Genootschap", besloot zij haar korte felicitatie. Mevrouw Bossaers was indertijd (1992) als Provinciaal Consu lent betrokken bij de oprichting van Het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer. Tijdens de afsluiting van het officiële gedeelte van de opening riep ceremoniemeester Veenstra het gehoor op om historische anekdotes en ervaringen op te schrijven. "En hebt u foto's, films, video's of boeken of artikelen, Het Genootschap zal ze in dank aanvaarden, en bewaren voor het nageslacht". Hij nodigde de aanwezigen uit om een kijkje te nemen in het nieuwe pand, alwaar een rijk gevarieerde tentoon stelling was opgesteld. Velen namen de kans te baat om een bezoekje te brengen aan "het museum". Het was daar een feest van herkenning, en vele herinneringen werden opgehaald en uitgewisseld. Een officiële naam voor het gebouw wordt nog gezocht. "Polder museum", zoals het Noord-Hollands Dagblad het al noemde, is niet zo origineel was de mening van velen. Met deze opening van het officiële onderkomen zette Het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer een heel belangrijke stap in haar nog korte historie. wj d In deze nieuwe rubriek doet de redactie allerlei korte mededelingenOok vragenkorte opmerkingen en verzoeken zijds kunnen in deze rubriek worden opgenomen. We willen dat deze Kroniek een blad wordt van en voor alle leden. U kunt daartoe de redactieleden benaderen Sinds kort kunt u Het Genootschap voor de Geschiedenis Wieringermeer vinden op internet onder www.Wicrinacrmccr.orR Onze website is nog in ontwikkeling. Heeft u verhalen of foto's, films, video's of andere materi alen van historische waarde, laat het ons weten, of geef het in bewaring voor het nageslacht. Het bestuur van Het Genootschap streeft naar een fikse toe name van het aantal leden. LJ kunt hen daarbij helpen door leden te werven. Laat anderen deze Kroniek ook eens inzien, want onbekend maakt onbemind! Het nieuwe pand aan de Brugstraat in Middenmeer is iedere zaterdagmiddag voor publiek toegankelijk van 14.00 - 17.00 uur, en verder op afspraak. Ter plekke kunt u bijv. de archieven inzien en eventueel kopiëren, (a 25 ctp.stuk) Meenemen naar elders is om begrijpelijke redenen niet toe gestaan Wie weet een mooie naam voor ons nieuwe onderkomen? Uw sug gestie (s) graag aan één van de bestuursleden. uwer- graag van

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 6