490 Vz. Meeuwsen dankten de velen, die zich hebben ingezet om het nieuwe pand op te knappen, in te richten en klaar te maken voor de officiële opening. Met name ging zijn dank en waarde ring uit naar de dames W. Maris en J. Kooistra. Nadat enkele cadeaus in ontvangst werden genomen van o.a. de Historische Vereniging Den Helder, van Historisch Genootschap Wieringen, en van de heer E. Zuidema, dankte vzMeeuwsen geroerd voor het cadeau van zijn broer, t.w. een bundeltje eerste geplukte tarwearen met daarbij een briefje van zijn in 1932 overleden vader. Hierna kreeg de bijna 101-jarige pionier dhr. Giesen de micro foon. "Lichamelijk valt het me moeilijk om hier te staan, maar belangstelling en liefde voor de polder hebben mij doen besluiten gehoor te geven aan de uitnodiging van het bestuur" begon hij Hij vertelde uit de losse hand over zijn ervaringen als bedrijfsleider in de nog jonge Wieringermeerpolder. Giesen had gereageerd op een advertentie van de Wieringermeer Directie in de drie landelijke landbouwbladen, waarin 60 bedrijfsleiders werden gevraagd. ("Er waren 1900 sollicitanten"!) Iedere bedrijfsleider kreeg het beheer over 300 ha. polder- grond, waarbij de voornaamste opdracht was het ontwateren en ontzilten van de bodem. Zomergerst en luzerne werden daartoe in hoofdzaak ingezaaid. Later kreeg dhr. Giesen het verzoek om in Algemene Dienst te komen van de Directie. Zijn taak lag op het terrein van teelt- onderzoek, voorlichting van nieuwe pachters en het verzorgen van excursies. Tijdens het begeleiden van een groep uit N.Bra bant stelde een van Brabanders heel serieus de vraag: "Hoe komen ze aan al die grond hier?" [Je zou denkendat Brabant niet ver van België ligt! (red.)) "Het is vooral dankzij de pioniersgeest van mijn vrouw geweest dat wij in deze mooie polder konden slagen", besloot dhr. Giesen ontroerd zijn onderhoudend verhaal. Burgemeester Omta bracht vervolgens de felicitaties over van het gemeentebestuur. Hij complimenteerde Mevr. Teeling, en dankte Het Genootschap voor het verschaffen van historische informatie richting gemeente. De burgervader verblijdde het bestuur van Het Genootschap met zijn mededeling, dat het verzoek om een gemeentelijke bijdrage zeer serieus zal worden genomen, ook op grond van het grote draagvlak van Het Histo risch Genootschap onder de Wieringermeerbevolking(Nu 650 leden.) "Zonder geschiedenis geen heden en geen toekomst", sprak de heer Omta tenslotte. Getuigend van de goede wil van de gemeente trakteerde zij alle aanwezigen op een consumptie. Mevr. DrK. Bossaers, Consulent Regionale Geschiedbeoefening van de provincie Noord-Holland feliciteerde als laatste het Genootschap met het mooie onderkomen. "U bent één van de 102 Historische Verenigingen in onze provincie. Een eigen pand is uiterst waardevol voor het voortbestaan en 'leven' van een

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 5