OFFICIËLE OPENING VAN HET NIEUWE ONDERKOMEN VAN HET GENOOTSCHAP VOOR DE GESCHIEDENIS VAN WIERINGERMEER op zaterdag 15 april 2000 in "De BEURS" te Middenmeer 489 Met een simpele druk op de knop van de muis van de computer, waardoor het definitieve pand van Het Historisch Genootschap op een groot beeldscherm verscheen, verrichtte mevrouw T. Teeling - Geers de officiële opening van het nieuwe onderkomen aan de Brugstraat te Middenmeer. Hiermee ging een lang gekoesterde wens van het bestuur van Het Genootschap in vervulling. Na deze korte handeling bedankte mevr. Teeling, die aan de wieg stond van Het Genootschap, iedereen voor de medewerking bij de totstandkoming van de nieuwe behuizing, en wenste bestuur en leden geluk met dit nieuwe pand. Eerder op de middag kon de ceremoniemeester, dhr. S. Veenstra, ruim 200 belangstellenden,waaronder veel oud-Wieringermeerders welkom heten. Een speciaal woord van welkom werd gericht tot de oudste pionier van de polder, de heer A.H. Giesen, tot de burgemeester van Wieringermeerde heer W. Omta, en de vertegenwoordigers van de pers en media, waaronder De Omroep vereniging Wieringermeer, die een directe uitzending van het gebeuren verzorgde. Bericht van verhindering was o.a. ontvangen van mevrouw Mansholt uit Heerenveen. Dhr. Veenstra noemde het jaar 2000 een bijzonder jaar voor de polder, 't Is dit jaar 70 jaren geleden dat de Wieringermeer droogviel, en 17 april a.s. is het 55 jaar geleden dat de Duitsers de polder onderwaterzette, én het jaar waarin Het Historisch Genootschap een definitief onderkomen heeft ver worven Dat een goede buur beter is dan een verre vriend bewees bakker Veenstra van Brugstraat 13, (de voormalige eigenaar van het pand) door alle aanwezigen te vergasten op gebak. Voorzitter Meeuwsen, die als eerste het woord kreeg, sprak van een historische dag, en een kroon op het werk van mw. Tonnie Teeling-Geers en haar echtgenoot Piet Teeling, die zich had ontpopt tot de grote stimulator om te komen tot een eigen gebouw voor Het Genootschap. Eerdere pogingen van de Huisvestingscieom een geschikt pand te vinden, o.a. gemaal Lely en de Ned. Hervormde kerk te Slootdorp leden om verschillende redenen schipbreuk. Blij was Het Genootschap met een tijdelijke onderkomen, (de laatste 5 jaren) bij de Rabo bank in Middenmeer. Toen het pand op Brugstraat 11 vrijkwam door vertrek van Ac countantsbureau Silvis Vos, zag het bestuur de kans schoon. Na toestemming van de Ledenvergadering kon het bestuur, dank zij veel renteloze leningen, giften en enkele fondsen, (o.a. van de VSB-bank)overgaan tot de definitieve aankoop van het pand van bakker Veenstra. Het bestuur restte financieel een hypotheek van f. 70.000,- én het wachten op een financiële injectie van de zijde van gemeente Wieringermeer.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 4