Samenstelling van het bestuur van het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer voorzitter de heer C Meeuwsen, Prof.ter Veenweg 15,1775 BH Middenmeertel0227-502517 secretaris mw A C M Teeling - Geers Beukenlaan 46, 1775 EC Middenmeer, tel.: 0227-502971 penningmeester de heer L Stuveling, Leeuwetand 42, 1775 BT Middenmeer, tel.: 0227-501900 leden: de heer J Beentjes, Schagerweg 3, 1774 PA Slootdorp, tel.: 0227-603382 de heer N J Brugman, Karei Doormanstraat 24, 1771 AX Wieringerwerf, tel.: 0227-602962; mevrouw T Kranenburg - Spaans, Alkmaarseweg 31, 1775 PR Middenmeer, tel.:0227-656300 de heer S Veenstra, Sternstraat 45, 1771 AN Wieringerwerftel0227-601559 Redactie de heer W J Datematel.: 0227-501721 mevrouw T Kranenburg - Spaans, tel.: 0227-656300 mevrouw W H Maris - Erikstel.: 0227-502482 Lidmaatschap van het Genootschap 25,00 per jaar. Huisgenoten betalen f 5,00 per jaar. Als u gaat verhuizen graag een melding aan de secreta ris Bankrekeningnummer van de vereniging: Rabobank-Wieringerland 13.40.95.286 De vereniging staat bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar ingeschreven onder nummer: 40637248. de vorm van de Wieringermeer op het voorblad is overgenomen van het boek: "Tien jaar Wieringermeer 1930/1940 uitgave van de Directie Wieringermeer._

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 2